Viditeľnosť

Krátky exkurz do boja za práva transrodových ľudí na Slovensku

Oddýchnite si pred telkou: Aké boli najlepšie queer seriály roka?

Komentár: Nebuď ďalšie číslo v štatistike

Niko Nagy: Ľudia sa nedelia na dobrých a zlých príslušníkov LGBTI+ komunity

Niekoľko tipov, ako zvýšiť svoju bezpečnosť na verejnosti

Ako spoločnosť dlhujeme LGBTI+ ľuďom pomoc, hovorí trojica žien. Iniciatíve Ide nám o život sa venujú aj po nociach

Pavlína Fichta Čierna: Aktivizmus sa stal súčasťou mojej životnej cesty

Paula Gogola: V poslednom čase hľadám pramene trans identity

Barbora Lungová: Vo svojich obrazoch rozoberám rodové a iné sociálne roly

Aliza Orlan: Moja tvorba bola kedysi binárna, čierno-biela, dnes je už plná farieb

Telo ako kvet: O vybraných queer témach v slovenskom umení nového tisícročia