O nás

Magazín Queer Youth Slovakia (QYS) 

LGBTI magazín Queer Youth Slovakia (QYS) je tlačený a online magazín, ktorého hlavným cieľom je prinášať vecné, objektívne a pútavé informácie, nové pohľady a zaujímavosti z oblasti queer kultúry, vedy a života, určený pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí na Slovensku a nielen pre nich, pre každého koho zaujíma nezávislé umenie a príbehy.

https://qys.sk/wp-content/uploads/2018/08/inlustracne-foto-o-nas-2-600x400.jpg

Začal vychádzať v lete 2016 ako projekt mladých ľudí, ktorí mali záujem prinášať objektívne a aktuálne informácie o komunite. Primárnym a najočakávanejším efektom magazínu QYS je budovanie novej alternatívy pochopenia „menšiny väčšinou“. Poskytovaním ojedinelých, „triezvych“, i odborných obsahov a informácií má magazín ambíciu stať sa platformou LGBTI mládeže. Tlačená verzia vychádza raz za štvrťroka a online verzia sa aktualizuje priebežne.

Cieleným vyhľadávaním súvisiacich tém z oblasti ich kultúry, vedy a ochrany ľudských práv a podpory tolerancie v spoločnosti, informáciami o aktívnej občianskej participácii, aktuálnom dianí v domácej i zahraničnej politike a informácie  „neviditeľnej“ časti queer dejín Slovenska a i., sa snaží projekt vzdelávať mladých ľudí nielen z LGBTI komunity, ale aj z väčšinovej spoločnosti.  Magazín je nepredajný a poskytuje sa bezplatne (v prípade zasielania za poštovné).

Pre koho je magazín určený

Je určený pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, špecificky pre mladých LGBTI ľudí. Tiež je určený pre širokú verejnosť, väčšinovú populáciu s neutrálnym, resp. indiferentným postojom ku LGBTI tématike, keďže až 60% Slovákov a Sloveniek nepozná vo svojom okolí LGBT človeka. Je určený aj pre umelecké centrá a kluby (ľudia zameraní na umenie a kultúru), mimovládne organizácie, občianske iniciatívy a združenia, zamerané na podporu ochrany ľudských práv. V neposlednom rade z neho môžu čerpať aj odborníci a odborníčky z akademických kruhov a študenti a študentky stredných a vysokých škôl.

Kde nás nájdete

Magazín nájdete v známych kultúrnych centrách, v LGBTI organizáciách a LGBTI friendly podnikoch ako aj na sociálnych sieťach. Takisto magazín pravidelne predstavujeme a rozdávame na rôznych LGBTI akciách a nové číslo v roku uvádzame na otvorenej diskusii. Na požiadanie vieme aj číslo zaslať záujemcom a záujemkyniam.

Kto magazín vydáva

Magazín vydáva  divadlo Nomantinels, ktoré funguje od roku 2009. V slovenskom divadelnom kontexte je jediným LGBT divadlom. ktoré sa vo svojej tvorbe prioritne zaoberá témami rodu, pohlavia, LGBTI komunity, rodovej rovnosti, potláčaniu rodových stereotypov a bojom proti diskriminácii. Venuje sa prioritne tvorbe a vzniku autorských divadelných inscenácií. Okrem toho realizuje aj workshopy pre LGBTI ľudí a verejnosť na témy súvisiace s LGBT komunitou. Viac informácií nájdete na www.nomantinels.skwww.duhovyrok.sk

Kto sú naši donori

Magazín QYS vychádza  v roku 2018 vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia Ministerstva spravodlivosti SR.

Magazín v roku 2016 a 2017 vychádzal s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Individuálni donori v rámci výzvy na Startlabe, ktorí podporili vydanie Magazínu jar 2018 a ktorým veľmi pekne ďakujeme!