Rozhovory

Jakub Spevák: Zdieľať smútok nás posunie vpred

Veľmi ma vyčerpáva každému vysvetľovať svoju identitu, preto som vytvorilo Nebinárnu príručku

Tvorcovia časopisu QYS: V Teplárni sa každý človek dočkal potlesku

Radoslav Batora: Kabaret v Teplárni nekončí. Verím, že bude navždy

Niko Nagy: Ľudia sa nedelia na dobrých a zlých príslušníkov LGBTI+ komunity

Moderátor Rasťo Iliev: Verejný coming out bolo to najmenej, čo som mohol urobiť

Pavlína Fichta Čierna: Aktivizmus sa stal súčasťou mojej životnej cesty

Paula Gogola: V poslednom čase hľadám pramene trans identity

Barbora Lungová: Vo svojich obrazoch rozoberám rodové a iné sociálne roly

Aliza Orlan: Moja tvorba bola kedysi binárna, čierno-biela, dnes je už plná farieb

Jan Durina: Cez tvorbu sa snažím v sebe nájsť pokoj