Rozhovory

Moderátor Rasťo Iliev: Verejný coming out bolo to najmenej, čo som mohol urobiť

Pavlína Fichta Čierna: Aktivizmus sa stal súčasťou mojej životnej cesty

Paula Gogola: V poslednom čase hľadám pramene trans identity

Barbora Lungová: Vo svojich obrazoch rozoberám rodové a iné sociálne roly

Aliza Orlan: Moja tvorba bola kedysi binárna, čierno-biela, dnes je už plná farieb

Jan Durina: Cez tvorbu sa snažím v sebe nájsť pokoj

Peter Kalla: Pokiaľ chceme destigmatizovať HIV, musíme začať od sexuality

Slovenčina môže byť rodovo vyvážená. Je pripravená na nebinárnych ľudí?

Lenka Králová: Pohlavie z človeka nerobí to, kým v skutočnosti je

Jana Warcholová: Vo svojich textoch sa pokúšam zachytiť pestrosť

Autor Michal Belej: Uvedomiť si, čo chceme vlastne v živote robiť, môže byť ťažšie ako nejaký coming-out