Redakcia a kontakt

Vydavateľ

NOMANTINELS
IČO: 42182603
www.nomantinels.skwww.duhovyrok.sk

Kontakt: info@nomantinels.sk

ISSN 2453-9023
EV 5428/16

Číslo účtu IBAN:
SK48 0200 0000 0028 3503 8356 (Všeobecná úverová banka, a.s. 0200)

Redakcia

Andrej Kuruc
šéfredaktor magazínu, vyštudovaný psychológ, venuje sa ľudským právam LGBTI ľudí a ľudským právam žien aj ako lektor a výskumník, založil divadlo Nomantinels andrej@nomantinels.sk

Marek Hudec
vedúci vydania, vyštudovaný novinár, venuje sa tvorbe článkov, prózy a produkcii v oblasti kultúry. 
marekhudec27@gmail.com

Róbert Pakan
redaktor, založil divadlo Nomantinels a divadelný festival Drama Queer robert.pakan@gmail.com

Ria Gehrerová
redaktorka, novinárka Denníka N
ria.gehrerova@gmail.com

Dominika Chrastová
redaktorka

Jakub Kováč
fotoredaktor

Michal Tallo
redaktor

Matej Somr
redaktor

Kristína Aschenbrennerová
redaktorka

David Benedek
redaktor

Radovan Jankovič
redaktor

Elena Teplanová
editorka