Redakcia a kontakt

Vydavateľ

NOMANTINELS
IČO: 42182603
www.nomantinels.skwww.duhovyrok.sk

Kontakt: info@nomantinels.sk

ISSN 2453-9023
EV 5428/16

Číslo účtu IBAN:
SK48 0200 0000 0028 3503 8356 (Všeobecná úverová banka, a.s. 0200)

Redakcia

Andrej Kuruc
šéfredaktor magazínu, vyštudovaný psychológ, venuje sa ľudským právam LGBTI ľudí a ľudským právam žien aj ako lektor a výskumník, založil divadlo Nomantinels andrej@nomantinels.sk

Marek Hudec
vedúci vydania, vyštudovaný novinár, venuje sa tvorbe článkov, prózy a produkcii v oblasti kultúry. 
marekhudec27@gmail.com

Róbert Pakan
redaktor, založil divadlo Nomantinels a divadelný festival Drama Queer robert.pakan@gmail.com

Ria Gehrerová
redaktorka, novinárka Denníka N
ria.gehrerova@gmail.com

Dominika Chrastová
redaktorka

Jakub Kováč
fotoredaktor

Veronika Valkovičová
redaktorka

Matej Uhlár
redaktor

Kristián Lazarčík
redaktor

Kristína Aschenbrennerová
redaktorka

Kristína Gyuríková
redaktorka

Sia Bajtek
redaktorka

Tonie Thimble
redaktorka

David Benedek
redaktor

Jaro Hochel
redaktor

Alexandra Tamásová
redaktorka

Sabrina Katonoff
redaktorka

Richard L. Kramár
redaktor

Zuzana Andrejco Ferusová
editorka