Nomantinels je slovenské LGBT divadlo, ktoré sa zaoberá témami rodu, pohlavia, rodovej rovnosti, potláčania rodových stereotypov a bojom proti diskriminácii a násiliu na ženách.

Korheľky Prvá časť online divadelnej iscenácie Korheľky nás uvádza do problematiky alkoholizmu a démona alkoholu. Tri ženské osudy sú spojené s pitím a holdovaním tomuto neduhu.

Socializmus s teplou tvárou Inscenácia Socializmus s teplou tvárou rozpráva o tom, ako sa žilo queer ľuďom za komunizmu. Odohráva sa v 80. rokoch počas normalizácie.

Bye_Bye_Barcelona

Bye Bye Barcelona Medzinárodná slovensko-španielska inscenácia približuje tému ženskej emigrácie do krajiny západnej Európy po otvorení hraníc. Zachytáva Nežnú revolúciu v roku 1989 a následných 30. rokov budovania demokracie na Slovensku.

Rukojemníci Žena, ktorá miluje Vladimíra Putina. Muž posadnutý tvrdým sexom. Zúfalá dedička rodinného hotela. Novodobý Kristus. Všetci túžia po láske a šťastí, ale nikto nechce vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Čo sa musí stať, aby začali konečne žiť?

Príbeh geja, príbeh lesby Pôvodná slovenská inscenácia, ktorá sa snaží priblížiť komplexne na základe mozaiky príbehov rôznych gejov a lesieb fázy ich života.