O divadle

Divadlo Nomantinels je v slovenskom divadelnom kontexte jediným LGBTI+ divadlom a tiež divadlom, ktoré sa zaoberá témami rodu, rodovej identity, rodovej rovnosti, potláčaniu rodových stereotypov a bojom proti diskriminácii a násiliu na ženách.

Cieľom divadla Nomantinels je šírenie humanistických myšlienok, ochrana ľudských práv, podpora odstraňovania prejavov diskriminácie v spoločnosti, podpora rodovej rovnosti a snaha o rozvoj občianskej spoločnosti. Robí tak prostredníctvom kultúry cez divadelné inscenácie, vydávanie magazínu, realizáciu festivalov, workshopov, ktoré môžu zasiahnuť do formovania predstáv o rôznych menšinách a prispieť k akceptácii inakosti.

Počas svojej existencie pripravilo už 17 divadelných inscenácií a zrealizovalo 150 repríz. 

Pravidelne spolupracujeme s invenčnými mladými umelcami a umelkyňami, ktorých zaujímajú ľudské práva a queer témy a dáva im priestor pri tvorbe divadelných inscenácií.

Prierez našimi inscenáciami nájdete aj v publikácii 10 rokov NOMANTINELS.

https://www.antenanet.sk/images/logo-300-black.png

Sme tiež členom Antény – sieti kultúrnych centier a organizácií, ktoré pôsobia v oblasti profesionálneho nezávislého súčasného umenia a kultúry na Slovensku.

Spolupracujeme s kultúrnymi priestormi ako Štúdio 12, A4- priestor pre súčasnú kultúru, Nová Cvernovka a Tepláreň caffe.  Hráva aj v iných mestách napr. v Záhrade v Bánskej Bystrici. Spolupracujeme aj s inými divadlami: DPM, GAFFA.

Principál
Andrej Kuruc
andrej@nomantinels.sk,
+421 90 5992 298

Vice-principál
Róbert Pakan 
robert.pakan@gmail.com,
+421 907 927 161

Sociálne siete 
Jakub Kováč
jakub.kubo.kovac@gmail.com 

Podporili nás: Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry SR, Nadácia mesta Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Europen Citezen Fund, Visegrad Fund.

NOMANTINELS, Višňova 5, 83101 Bratislava,IČO: 42 182 603, DIČ: 2 023 208 847