Korheľky

Prvá časť online divadelnej iscenácie Korheľky nás uvádza do problematiky alkoholizmu a démona alkoholu. Tri ženské osudy sú spojené s pitím a holdovaním tomuto neduhu.

„Ničím vašu mladosť a mladosť vaších detí a aj tak ma zbožňujete. Nie, nemôžete vyhrať, potrebujete pomoc. A tak to celé začína.“

Dramatický text je alúziou na román od Jacka Londona Démon Alkohol.

Online premiéra: 31.12.2020

Autor: Róbert Pakan

Réžia: Róbert Pakan

technické riešenie a design: Boris Adamčík

Dramaturgia a produkcia: Andrej Kuruc

Grafický dizajn: Eugen Korda

Pomocná réžia: Martin Hodoň

Účinkujú: Martina Zemancová, Zuzana Haverda, Mária Ševčíková, Andrej Kuruc, Róbert Pakan

Podporili:

FInančne podporilo Ministerstvo kultúry SR

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia