Recenzia: Kniha Tmy

Autor: Andrej Kuruc / Foto: Literárna bašta

Kniha tmy je treťou a dosiaľ najrozsiahlejšou zbierkou poézie Michala Talla. Oproti predošlým knihám nesie priamočiarejší názov a zároveň nekonvenčný formát. Zrejme to súvisí s tým, že ju vydal v novom, progresívnom vydavateľstve Literárna bašta. Formou pripomína skladačku, ktorá umožňuje čitateľstvu individuálne sa rozhodnúť, akým spôsobom pristúpi k jej lúšteniu. Ide najmä o voľné dokumenty, na ktorých sú básne zobrazené písmom rôznej veľkosti a s rôznym odsadením, akoby aj to malo naznačiť rozmanitosť života na Zemi. Jedinou ucelenou časťou je malý zošitok, ktorý autor nazval Zrod. Voľne hovorí o zrode nejakého vyššieho princípu, ktorý zavádza na Zemi nový poriadok. Odkazuje na zdevastovanú prírodu, ale aj na konanie ľudstva vo vzťahu k sebe samému. Tma v autorovom ponímaní predstavuje na jednej strane zlo vo všetkých jeho formách, ale aj čas pokoja, keď z temna môže vzísť niečo dobré. Skúma tiež čierno-biele videnie sveta. Tak ako je to uvedené na jednej z kartičiek, kde môžeme nájsť slová americkej speváčky Lingua Ignota (jej meno v preklade znamená „neznámy jazyk“):

All I know is boundless love

All I know is violence

Lingua Ignota

Hra s významami slov je ďalšou pridanou hodnotou k básnikovmu  hlavolamu. Čo sa týka používaných výrazov, zameriavajú sa na hmotu v rôznych formách, či už ide o zem, prírodu alebo telo človeka. V textoch sú opäť prítomné zmienky o vzťahu k druhým mužom, pričom sa Tallo nevyhýba ani explicitnému slovníku ako penis a spermie, ktoré odkazujú tiež na nadvládu mužstva:

vyslov tmu: vstúp do kovového domu,

zhasni, všetko, čo vyslovíš, sa odteraz splní, bol som nepozorný,

a preto som ti zveril túto moc…

Kniha tmy od spisovateľa Michala Talla z vydavateľstva Literárna bašta.

Zjavný je aj odkaz súčasným ideológom a ideologičkám, ktorí a ktoré sa snažia ľudí vpasovať do svojich pravidiel a hodnôt, napriek tomu, že ich tým poškodzujú, a len vtedy sa cítia šťastní, keď im môžu zasahovať do materníc, vzťahov a intimity.

podpíš

vzdaj sa mena, dotyku a dychu

doplň kruh

Staň sa jedným z nás

on

nech je akýkoľvek

na teba bude na veky dozerať

nemusíš mať strach…

Kniha tmy je plná dramatických, až katastrofických vízií a pocitov. Jediným úskalím pre čitateľstvo je riziko, že sa v jej krížovke stratí.