QYS JAR 2022 – Rozhovory s osobnosťami queer divadla, príbeh operného diela Už stačí a anketa: Ako sa môže vojna dotknúť queer ľudí?