queer komentár

Komentár: Čas plynie na Slovensku naozaj svojsky

Komentár: Spomeňme si v krízach na svojich najbližších

Komentár: Pomoc nemusí stáť veľa

Ilustrácia: Viktória Szabóová

Život queer ľudí po pandémii: Transrodový svet po pandémii

Ilustráca: Viktória Szabóová

Život queer ľudí po pandémii: Zatiaľ sa akceptujme aspoň navzájom

Áno, oddajte ma.

Komentár: S umením zvládneme zmeny ľahšie