komentár

Možnosti kvír sebavyjadrenia sa v slovenskom jazyku

Komentár: Niečo ti chcem povedať

Komentár: Slovensko na jeseň opäť ukáže svoje pravé farby

Komentár: Verte mi, že ja som si nevybrala, aká som. Vždy som taká bola

Komentár: Čas plynie na Slovensku naozaj svojsky

Komentár: Spomeňme si v krízach na svojich najbližších

Komentár: Pomoc nemusí stáť veľa

Ilustrácia: Viktória Szabóová

Život queer ľudí po pandémii: Transrodový svet po pandémii

Ako vajce zmenilo meno

Ilustráca: Viktória Szabóová

Život queer ľudí po pandémii: Zatiaľ sa akceptujme aspoň navzájom