Sticky Fingers Club (PL) 19. 10. — 20:00 — A4

„Sticky Fingers Club“ je predstavenie, ktoré tematizuje zlyhanie. Postavy sú tu stredobodom pozornosti, avšak v kontexte, kde sú často odsúvané na okraj. I keď sú v stálej konkurencii s elitou sveta herectva, symbolizovanou napríklad postavou ako je Meryl Streep bojujúca o Oscara. Napriek častým porážkam, nevzdávajú sa a vytvárajú si vlastný priestor, kde môžu oslavovať svoju jedinečnosť a nedokonalosť. Oslavujú seba samých, podporujú sa navzájom a spoločne vzdorujú konvencii.
Medzi hlavné postavy predstavenia patrí operný spevák, ktorý miluje hudbu, no hudba ho nenapĺňa láskou naspäť, neurotická dáma, dávno za zenitom slávy, a tanečnica, ktorá nikdy nedostala šancu predviesť sólové vystúpenie.

Predstavenie sa odvoláva na rôzne kultúrne prvky. Má frontálny „postoj“ v pohybe aj výraze, ktorý je inšpirovaný queer a ballroom kultúrou, vrátane tanečného štýlu vogue. V tomto priestore sa otvárajú témy sociálneho vylúčenia a nenormativity, ktoré odhaľujú bohatú, rôznorodú identitu. Množstvo popkultúrnych odkazov, či už na mainstreamovú queer kultúru, populárne módne prehliadky, alebo skladby ako „Bohemian Rhapsody“ od Queen, vnáša do predstavenia humor a sebairóniu.

„Sticky Fingers Club“ sa zaoberá komplexnými témami zlyhania, vylúčenia a zabúdania, avšak bez zovšeobecňovania alebo moralizovania. Je to dielo, ktoré ťažko zaradiť do jednej kategórie, pretože kombinuje divadelné a tanečné prvky. Silou diela je imperatív dopytovania sa a narušenie spoločenských noriem, čo ho robí nielen zábavným, ale aj kritickým pohľadom na súčasnosť.

Predstavenie získalo počas 55. ročníka Review of Small Cenu Zygmunta Duczyńského
Forms Divadlá KONTRAPUNKT 2021 v Štetíne. (Porota v zložení: Jolanta Krukowská, Paulína Skorupská, Adam Karol Drozdowski).