O festivale

Divadelný festival DRAMA QUEER prostredníctvom prehliadky divadelných inscenácií s LGBTI/Q (lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových, intersexuálnych a queer ľudí) tematikou rozpráva a zviditeľnuje životy LGBTI/Q ľudí v spoločnosti. Zmierňuje homofóbiu/transfóbiu/bifóbiu, ktorá v súčasnosti naberá opäť na obrátkach. Ide o jedinečnú udalosť, ktorá sa nikdy pred tým na Slovensku nerealizovala.

Vytvárame priestor pre novú formu divadla, a to queer divadla, pre ľudí, ktorí boli predtým neexistujúci, neviditeľní, ktorí hľadajú miesto pre svoju identitu (či už vo vzťahu k sexuálnej orientácii, alebo rodovej identite). V tomto priestore ich identita nebude viac vnímaná cez kľúčovú dierku hanby, traumy a poníženia, ale ako niečo osobité v štruktúre ich životov.

Festival Drama Queer je tu pre širokú verejnosť, LGBTI/Q komunitu, študentov a študentky, mládež a všetkých, ktorí majú záujem oslavovať jedinečnosť života.