Transrodovosť

Liberty Blake Simon: Vogue prináša pocit rodiny, ktorá ťa akceptuje

Tranzícia: Workshop pre transrodových a nebinárnych ľudí

Divadelná režisérka Daniela Špinar hovorí, že postavenie trans ženy v dnešnej spoločnosti je veľmi zlé, ľudia nie sú pripravení to zmeniť

Hádky duše s telom: intersekcie bábkového divadla a transrodovosti

Sú čierne večerné šaty rýdzo ženské? Becka McFadden skúmajú rodové stereotypy v oblečení

Teplá vlna: Charlotte Srnčík je jednou z prvých transrodových modeliek na billboardoch

Rodová eufória: Workshop pre transrodových a nebinárnych ľudí

Komentár: Rozdiel medzi rodovou identitou a gramatickým rodom

Teplá vlna: Hudba Sašu Drábek oslobodila, dnes ňou lieči svoje publikum

Pavlína Fichta Čierna: Aktivizmus sa stal súčasťou mojej životnej cesty