Transrodovosť

Komentár: Rozdiel medzi rodovou identitou a gramatickým rodom

Teplá vlna: Hudba Sašu Drábek oslobodila, dnes ňou lieči svoje publikum

Pavlína Fichta Čierna: Aktivizmus sa stal súčasťou mojej životnej cesty

Paula Gogola: V poslednom čase hľadám pramene trans identity

Teplá vlna (špeciál): Martina Bednár po skúsenosti s rodovou tranzíciou opustila cirkev, ale nie vieru

Teplá vlna: B-Complex si spomína na uvedomovanie si rodovej identity v dobe bez internetu

Ďaľšou hostkou v Teplej vlne bude producentka Matia Lenická

Teplá vlna: Trans ľudí traumatizujeme aj otázkami, vraví modelka Liberty Blake Simon

Teplá vlna: Tony Naprstek hovorí o prekážkach nebinárnych ľudí v spoločnosti

Ilustrácia: Viktória Szabóová

Život queer ľudí po pandémii: Transrodový svet po pandémii