Náš prvý teplý aktivista: Imrich Matyáš

Náš prvý teplý aktivista: Imrich Matyáš

Vedeli ste, že náš prvý teplý aktivista sa narodil ešte počas Rakúsko-Uhorskej monarchie? A poznáte jeho meno? Volal sa Imrich Matyáš a jeho život je hodný obdivu, najmä pre jeho statočnosť a odhodlanie, pre pomoc druhým a veľkú obetu. Jeho fascinujúci život zmapovala historička Jana Jablonická Zezulová.

Historička Jana Jablonická Zezulová

Z nedávnych verejných diskusií s aktivistami a historikmi vyplynulo, že je veľmi dôležité reflektovať dejiny LGBTI komunity a jej predstaviteľov, a to hlavne tých, ktorí sa angažovali za zrovnoprávnenie LGBTI ľudí. V slovenskej historiografii nenájdeme žiadnu zmienku o ľuďoch inej sexuálnej orientácie a ich pozitívnom vplyve na rozvoj modernej slovenskej spoločnosti.

Chýbajúce vedomie kontinuity s dávnejšou i nedávnou minulosťou má negatívny dopad na samotnú komunitu a znemožňuje tiež pozitívnu reflexiu problémov LGBTI komunity majoritnou spoločnosťou.  Posledný historický výskum českých kolegov – historikov (Seidl, Putna) poukázal na doteraz neznáme skutočnosti, medzi ktoré patrí napr. snaha viacerých osobností o odtrestnenie homosexuality počas prvej ČSR. V rámci ich osvetových aktivít vychádzal aj časopis v češtine „Hlas sexuálních menšin“, do ktorého prispieval aj Slovák Imrich Matyáš.  

Jeho denníky a zápisky (doteraz v osobnom vlastníctve) boli ponúknuté na historické spracovanie a docenenie významu dlhodobej činnosti tejto osobnosti. Imrich Matyáš bol v 30. rokoch nielen prispievateľom do vyššie spomínaného časopisu, ale aj veľmi aktívnym členom Vedecko-humanitného spolku v Berlíne a Svetovej ligy pre sexuálnu reformu (vo svojej dobe veľmi vplyvné organizácie). V osvetovej činnosti pokračoval aj po 2. svetovej vojne a koncom 50. rokov čelil niekoľko rokov trvajúcemu nátlaku pri vypočúvaniach zo strany Verejnej bezpečnosti.

Zachované denníky ponúkajú pohľad na jeho vnímanie politických zmien, informujú nás o procese odtrestňovania homosexuality v Československu, o jeho neutíchajúcej korešpondencii s predstaviteľmi vtedajšej komunistickej moci, ktorí mohli proces dekriminalizácie ovplyvniť, ako aj osobné postrehy, články a štúdie, ktorými sa snažil upozorniť na predsudky týkajúce sa homosexuality a „homosexuálov“.  O činnosti tohto „aktivistu“ verejnosť ani LGBTI komunita nemajú žiadne poznatky, pričom jeho skúsenosti a prekážky, ktorým musel čeliť nastavujú zrkadlo aj dnešnej spoločnosti a pretrvávajúcim predsudkom a homofóbii.

Jeho príbeh môžete spoznať cez túto on-line výstavu.