Do Teplej vlny príde Katarína Franeková

Katarína Franeková - poradenská psychologička

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK. Ako poradenská psychologička roky pracuje s LGBTI ľuďmi a ich blízkymi. Venuje sa tiež individuálnej práci s adolescentmi a triednymi kolektívmi v školskom prostredí.

Ako lektorka sa zaoberá vzdelávaním dospelých. Okrem iného vzdeláva pomáhajúce profesie, ľudí pracujúcich s deťmi a mládežou, študentky a študentov psychológie v LGBTI témach.

Je absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku.