Hosť v Teplej vlne: Martin Macko

Martin Macko - výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť

Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte a európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Od roku 2009 je členom Iniciatívy Inakosť a od roku 2012 pôsobí ako jej výkonný riaditeľ. Je členom organizačných tímov Filmového festivalu inakosti a Dúhového PRIDE Bratislava.

Ako expert na oblasť ľudských práv LGBTI sa podieľal na príprave množstva podujatí, kampaní, monitorovacích a koncepčných materiálov, návrhov, advokačnej a publikačnej činnosti v tejto oblasti.

Od rok 2013 je podpredsedom poradného orgánu vlády Výboru pre práva LGBTI ľudí.