Workshop pre dúhovú mládež 12.7. 2018

Workshop pre dúhovú mládež 12.7. 2018

12.7.2018 od 13:00 do 21:00 sa uskutočnil prvý workshop pre LGBTI mládež v rámci projektu Podpora mladých LGBTI ľudí

Kde: Rajská 4, Bratislava

Organizátor: Nomantinels

Čo sa účastníci a účastníčky dozvedeli?

Dozvieš sa, ako spoločnosť nazerala na homosexualitu v minulosti a čo viedlo k jej vyššej tolerancii. Spoznáš súčasné fakty a výskumné dáta vo vzťahu k LGBT ľuďom. Dozvieš sa, ako urobiť bezpečne coming out v rôznych prostrediach, alebo ako reagovať na šikanu. Dáme ti tipy, ako a kde hľadať pomoc. Naučíme ťa, ako kreatívne písať a pomôžeme ti vytvoriť originálny článok, ktorý uverejníme v magazíne QYS.

Pre koho bol workshop určený?

LGBTI mládež,  študentky a študenti vysokých a stredných škôl,  ktorí majú viac ako 15 rokov, ako aj  tzv. „allies“ – spojenci, ktorí chcú pomôcť zviditeľniť ľudské práva LGBTI ľudí vlastným kreatívnym spôsobom, podeliť sa o životné skúsenosti a poskytnúť pomocnú ruku napríklad pri coming oute.

Kto viedol workshop?

Jana Jablonická – Zezulová

Vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa expertnej činnosti, výskumu a vzdelávaniu v oblasti rodovej rovnosti  a LGBTI ľudí, ako aj výskumu dejín emancipácie homosexuality na Slovensku.

Andrej Kuruc

Má skončenú psychológiu a dlhodobo sa venuje problematike rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti a ľudských práv LGBTI ľudí. Vedie divadlo Nomantinels.

Ministerstva spravodlivosti SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný NOMANTINELS.