Podpora mladých LGBTI ľudí

Podpora mladých LGBTI ľudí

Projekt Podpora mladých LGBTI ľudí 

Hlavným cieľom projektu je prispieť k pozitívnemu zviditeľňovaniu LGBTI ľudí a ich tolerancie a akceptácie prostredníctvom workshopov, vydávania magazínu, ktoré zobrazujú ich osobné príbehy a prostredníctvom odborných diskusií s expertmi na ľudské práva a viesť diskusiu o potrebách LGBTI ľudí so širokou verejnosťou a mladými ľuďmi s cieľom ovplyvnenia verejnej mienky a zvýšenia vzájomnej tolerancie. Tiež s jedným s cieľom je poskytnúť psychologické a právne online poradenstvo pre mladých LGBTI ľudí.

Aktivity

Realizácia vzdelávacích podujatí o ľudských právach LGBTI ľudí

Relizácia diskusií a verejných prezentácií magazínu QYS

Publikovanie magazínu QYS

Online verzia magazínu a kanál videí magazínu so zameraním na problémy a informovanie o LGBTI ľuďoch

Online poradňa pre mladých LGBTI ľudí, ktorá bude poskytovať sociálne, psychologické a právne poradenstvo

Zrealizované aktivity

Vydanie Magazínu QYS jar 2018 s témou LGBTI na pracovisku a poradňu k diskriminácii LGBTI ľudí v zamestnaní

Verejná prezentácia a diskusia  k magazínu QYS, Tepláreň Café 4.6.2018

Diskusia o ľudských právach LGBTI ľudí 21.6.2018

Vydanie Magazínu Qys leto 2018 s témou Pride Festivalov a ľudských práv LGBTI ľudí

Dúhový workshop 1  pre LGBTI mládež,  uskutočnil sa 12.7.2018 od 13:00 do 21:00, Rajská 4

Spustenie online verzie Magazínu QYS a poradne pre mladých LGBTI ľudí

Dúhový workshop 2  pre LGBTI mládež,  uskutočnil sa 29.9.2018 od 10:00 do 18:00, Rajská 4

Vydanie Magazínu QYS jeseň 2018 Queer film a divadlo

Vydanie Magazínu QYS zima 2008 Queer literatúra

Ministerstva spravodlivosti SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný NOMANTINELS.