Výsledky projektu Odhrnutie Queer opony – 30 rokov demokracie pre LGBTI ľudí podporeného Programu Európy pre občanov Európskej únie

Cieľom projektu Queer Curtain – 30 rokov demokracie pre LGBTI ľudí bolo vybudovať queer pamäť založenú na historických výskumoch a svedectvách tých LGBTI ľudí, ktorí prežili komunistickú a socialistickú éru a pomohli zlepšiť život LGBTI ľudí. LGBTI ľudia žili v tajnom podsvetí, skrývali svoju identitu vo verejnom živote, aby sa vyhli škodám a diskriminácii zo strany štátu a verejnosti. Projekt rozprával príbehy ľudí, ktorí trpeli počas komunizmu v krajinách ako bývalé Československo, teraz Slovensko a Česká republika a Maďarsko. V porovnaní so životom LGBTI ľudí dnes 30 rokov po revolúcii projekt popisuje, ako sa zmenil ich život a spoločnosť. Aké boli práva LGBTI ľudí počas temnej histórie komunizmu.

Súčasťou projektu bol historický výskum, na základe ktorého vznikla putovná a online výstava Loading:love. Cez výpovede LGBTI preživších bola pripravená divadelná inscenácia Socializmus s queer tvárou a príbehy LGBTI ľudí boli prezentované prostredníctvom videí a článkov. Projekt zorganizovalo Divadlo NOMANTINELS (www.duhovyrok.sk , www.nomantinels.sk) a partneri Post Bellum, o.p.s. (https://www.postbellum.cz) z Českej republiky a Háttér Society (http://en.hatter.hu) z Maďarska.

V rámci projektu bola vytvorená špecializovaná webstránka  https://en.queermemory.eu/ and https://hu.queermemory.eu/

Projekt financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

V rámci tohto projektu bolo zrealizovaných 10 udalostí, detail v tomto dokumente: