Silvia Porubänová o rozmanitosti rodín na Slovensku, medzi ktoré radí aj dúhové rodiny

So sociologičkou Silviou Porubänovou sme sa v Teplej vlne rozprávali o rodine ako o najvyššej hodnote pre ľudí, ktoré je spojená s pocitom lásky, bezpečnosti a blízkosti. Pozreli sme sa na to, aké formy rodín v súčasnosti existujú a či sa dá ešte hovoriť o úplne tradičnej rodine. Popísali sme argumenty, prečo aj dúhové rodiny tvoria rodinu a nie sú ohrozením pre zvyšok spoločnosti.Rozobrali sme akým problémom dúhové rodiny na Slovensku čelia a čo by pomohlo obrúsiť hrany predsudkov vo vzťahu k nim.

Teplú vlnu si môžete pozrieť na linku nižšie alebo vypočuť na Spotify, Apple Podcasts a Podbean.