OPEN CALL K PRIPRAVOVANEJ VÝSTAVE

V októbri 2024 uplynú dva roky od teroristického útoku pred Teplárňou, pri ktorom prišli o život Juraj Vankulič a Matúš Horváth a bola zranená Radka Trokšiarová.

Mnohé/í sme si mysleli, že sa po tejto tragédií stane naša spoločnosť citlivejšou a empatickejšou voči LGBTI+ ľuďom. Hoci sa od jednotlivcov, rôznych iniciatív a firiem zdvihla vlna podpory, mnohí politickí predstavitelia/ky stále podnecujú šírenie nenávisti a zneužívajú zraniteľné skupiny na svoje politické ciele. Queer ľudia tu ale boli aj budú.

Ako sa dnes cítia queer ľudia na Slovensku? Z čoho majú obavy a čo im, naopak, dáva nádej a radosť? Je možné (a žiadúce) „pokvíriť“ mainstreamovú spoločnosť? Alebo je dôležité zachovať autonómiu queer kultúry?

Odpovede na tieto otázky chceme hľadať prostredníctvom vizuálneho umenia v rámci pripravovaného projektu, vyhlasujeme preto OPEN CALL, do ktorého sa môže prihlásiť autorstvo bez vekového obmedzenia (vrátane študentstva umeleckých škôl). Vítané sú najmä nové diela, ktoré by vznikli špeciálne pre túto výstavu, a to v akomkoľvek médiu od tradičných, cez nové až po intermédiá. Diela môžu, ale nemusia priamo reagovať na tragédiu pred Teplárňou. Hlavnou témou je aktuálna situácia LGBTI+ ľudí na Slovensku a možnosť vytvárania bezpečných, queer priestorov.

Pre prihlásenie posielajte svoje CV, portfolio a návrh diela na adresu: info@nomantinels.sk do 31. mája 2024.

Úspešné uchádzačstvo vyberie kurátorka projektu Alexandra Tamásová a predstavitelia NOMANTINELS Róbert Pakan a Marek Hudec.

O.Z. No mantinels bude na základe individuálnej dohody hradiť produkčné náklady spojené s prípravou diela a honorár. Pre viac detailov píšte na adresu info@nomantinels.sk

Výstava „Shattered Rainbows“ je súčasťou projektu Queer Vibes, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie. #opencall #vystava #queervibes #nomantinels #kvir #queer #queerslovakia #queerslovensko #kvirslovensko #umenie