Kto získal Ceny Inakosti 2021? Pozrite si prehľad

Autor textu: Iniciatíva Inakosť / Grafiky: Iniciatíva Inakosť

Text sme prvý raz publikovali v čísle Zima 2021

Iniciatíva Inakosť udelila Ceny Inakosti 2021 pre osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti. Výsledky sa verejnosť dozvedela 13. 12. 2021 prostredníctvom záznamu z virtuálneho odovzdávania. V tomto ročníku pridali organizátori nové kategórie cien za komunitný rozvoj a audiovíziu. Pozrite si prehľad víťazov a víťaziek:

  1. Cena za pozitívne zviditeľnenie je určená pre LGBTI+ osobu alebo osoby, ktoré svojou činnosťou pozitívne zviditeľnili seba, a tým aj komunitu.

František Košarišťan, ktorý prenikol z pozície komika na sociálnych sieťach až do slovenského televízneho mainstreamu. Pre množstvo jeho fanúšikov a fanúšičiek je tvárou slovenskej LGBTI+ komunity. Ako bývalý osobný asistent ľudí s mentálnym znevýhodnením využíva svoje nadobudnuté postavenie na zvyšovanie povedomia o potrebe náležitého ohodnotenia ľudí z pomáhajúcich profesií v našej spoločnosti.

  1. Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI+ ľudí.

Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí za otvorený list poslancom a poslankyniam NR SR, ku ktorému sa pridalo takmer 10 000 ľudí, a verejnú obhajobu práv svojich detí a priateľov.

  1. Cena pre médiá sa udeľuje za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi.

Ria Gehrerová za sériu článkov v Denníku N, v ktorých dlhodobo a systematicky sleduje vývoj v oblasti práv LGBTI+ ľudí a ako jediná spracovala aj tému vplyvu pandémie na túto komunitu.

  1. Cena za umenie sa udeľuje za jedinečné kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi.

Nomantinels za projekt Odtiahnutie Queer opony – 30 rokov demokracie pre LGBTI ľudí (výstava Loading: love a divadelná hra Socializmus s teplou tvárou), ktorý prispieva k vytváraniu kolektívnej pamäti domácej LGBTI+ komunity a prináša nové informácie a príbehy z minulosti. Upriamuje pozornosť ku koreňom súčasnej spoločenskej situácie a dlhodobým problémom v našej spoločnosti.

  1. Cena za audiovíziu sa udeľuje za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v audiovizuálnej tvorbe.

Peter Bebjak a D.N.A. Production za televízny miniseriál Herec, ktorý približuje 50. roky 20. storočia ako temné obdobie našich dejín, v ktorom mal tlak komunistického režimu devastačný vplyv na životy a etické princípy mnohých ľudí vrátane ľudí s homosexuálnou orientáciou.

  1. Cena za líderstvo v biznise je určená aktivite vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI+ ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv a odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie.

Dedoles za PRIDE kampaň, kvôli ktorej spolu s LGBTI+ komunitou čelili nenávistným útokom, a ich inovatívnu a prekvapivú reakciu na komentáre hejterov, keď každý komentár na sociálnej sieti premenili na 1 euro na podporu LGBTI+ organizácií.

  1. Cena za rozvoj komunity sa udeľuje osobám alebo organizáciám, ktoré svojimi aktivitami prispeli k budovaniu LGBTI+ komunity na Slovensku.

OZ Dúhové rodiny za ich komunitné aktivity pre páry rovnakého pohlavia, ktoré vychovávajú alebo plánujú mať deti, a verejné vystupovanie s cieľom meniť postoje verejnosti.

Zara Kromková za jej aktivity v budovaní komunity v Košickom kraji, organizovania podporných skupín pre transrodové osoby a komunitné stretnutia pre LGBTI+ ľudí, ako aj dobrovoľnícky program PRIDE Košice.