Dejiny, o ktorých učebnice mlčia – výstava Loading: love

Vývoj teplej histórie za posledných 100 rokov v štyroch krajinách – tejto téme sa rozhodli venovať autori a autorky multižánrového projektu Loading: love. Chcú priblížiť osobné príbehy lásky a boja za dôstojnosť na pozadí veľkých dejín a rozhodnutí mocných.

Loading: love mapuje teplú minulosť na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Srbsku. Historický výskum siaha na začiatok dvadsiateho storočia, keď bola homosexualita trestným činom. Sleduje, ako sa žilo LGBT ľuďom počas vojny a následne počas socialistických režimov sovietskeho typu, keď došlo k čiastočnému odtrestneniu. Dôležitým medzníkom bolo naštartovanie demokratizačných procesov v roku 1989, ktoré zmenili aj prístup k tejto otázke. Projekt uzavrie pohľad na súčasnosť.

Ako uvádzajú organizátori a organizátorky, tento obrovský časový odstup umožňuje výborne nahliadnuť a pochopiť, akými významnými zmenami si LGBT komunita prešla v našom regionálnom kontexte. Chcú ukázať, ako sa za jedno celé storočie menil pohľad ľudí na sexualitu, vzťahy, lásku aj na seba samých.

https://www.instagram.com/p/CAuyZsTnaEg/?utm_source=ig_web_copy_link

Zabudnutí hrdinovia a hrdinky

Loading: love je vyvrcholením našich snáh a práce na zachovávaní komunitnej pamäti teplých ľudí. Cieľom je nezabudnúť na hodnoty a osudy ľudí, ktorí tu boli dávno pred nami. Lesby a gejovia vždy chceli žiť slobodne, bezpečne a šťastne svoje životy a my ako aktivisti a aktivistky nadväzujeme na ich zodpovednú a koľkokrát aj riskantnú prácu,“ komentuje organizátor Róbert Pakan.

Podľa jeho slov to dnes už majú LGBT ľudia jednoduchšie, keďže sa ich pred diskrimináciou snažia chrániť zákony. „To v minulosti nebolo štandardom, ba naopak, homosexualita sa trestala, kriminalizovala a členovia a členky komunity boli ostrakizovaní, liečení, odmietaní rodinami a blízkymi,“ dodáva.

Výstava o utajenej láske

Na základe historického výskumu vznikne putovná výstava, divadelná inscenácia a na webe budú zverejnené príbehy pamätníkov a pamätníčok. Obsah výstavy je v rukách historičky Jany Jablonickej Zezulovej: „Táto výstava bude o utrpení a ponižovaní, ale aj o prekonávaní sa a zápase za lepší život. Bude vyjadrením túžby a nádeje, že aj v našej krajine sa LGBT ľudia dočkajú plného uznania.“

Výstava bude na konci leta v bratislavskej Novej Cvernovke. Ukáže vývoj postoja väčšinovej spoločnosti ku queer ľuďom. Pomôže nazrieť hlbšie do života samotnej komunity. A priblíži aj emotívne príbehy konkrétnych ľudí.

Ako nám objasnili autori a autorky projektu, počas totalitných režimov nebolo povolené gejom, lesbám či transrodovým ľuďom vytvárať komunity. Žili v utajenom podsvetí, pričom vo verejnom živote skrývali svoje identity, aby sa vyhli ubližovaniu a diskriminácii zo strany štátu a verejnosti.
            Výstava prinesie ich výpovede z výsluchov na polícii a súde. Sprostredkuje unikátne záznamy spoločenského života vtedajších gejov a lesieb, formovanie komunity v kaviarňach, podnikoch či bytových salónoch. Medzi silné momenty budú patriť zverejnené listy a denníky, ktoré zachytávajú príbehy lásky, vášne i zrady.

Rovnoprávnosť: načítava sa…

Symbolom projektu sa stala načítavacia lišta na počítači. Cieľom bolo ukázať, že zápas LGBT ľudí o rovnoprávnosť stále pokračuje a že teplé páry musia naďalej bojovať o uznanie vlastnej lásky. „V deväťdesiatych rokoch prišlo obdobie demokratizácie našej spoločnosti a to prinieslo emocionálnu úľavu aj nádeje, ktoré však do dnešnej doby ostali nenaplnené. Emancipačné hnutie LGBT komunity je stále prítomné a je potrebné si ho pripomínať,“ vysvetľuje Pakan.

Zezulová dodáva, že ľudia, ktorí nepoznajú vlastnú minulosť, sú nútení opakovať jej chyby. „V prípade ľudí z tejto komunity platí, že ak nepoznajú svoju minulosť, ako môžu veriť, že nastane pre nich v našej spoločnosti lepšia doba? Výstava teda všetkým odkazuje: láska a pokrok sú nezastaviteľné a spoločnosť sa napriek všetkým neduhom mení k lepšiemu.“

Projekt môžete podporiť aj vy, už od teraz, na StartLab.

Organizátor:

NOMANTINELS

Divadlo NOMANTINELS

Donori:

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Partneri:


Post Bellum, o.p.s.
Háttér Society
Regional Info Center (RIC) – Merlinka
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey