Dejiny, o ktorých učebnice mlčia – výstava Loading: love

Vývoj teplej histórie za posledných 100 rokov v štyroch krajinách – tejto téme sa rozhodli venovať autori a autorky multižánrového projektu Loading: love. Chcú priblížiť osobné príbehy lásky a boja za dôstojnosť na pozadí veľkých dejín a rozhodnutí mocných.

Loading: love mapuje teplú minulosť na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Srbsku. Historický výskum siaha na začiatok dvadsiateho storočia, keď bola homosexualita trestným činom. Sleduje, ako sa žilo LGBT ľuďom počas vojny a následne počas socialistických režimov sovietskeho typu, keď došlo k čiastočnému odtrestneniu. Dôležitým medzníkom bolo naštartovanie demokratizačných procesov v roku 1989, ktoré zmenili aj prístup k tejto otázke. Projekt uzavrie pohľad na súčasnosť.

Ako uvádzajú organizátori a organizátorky, tento obrovský časový odstup umožňuje výborne nahliadnuť a pochopiť, akými významnými zmenami si LGBT komunita prešla v našom regionálnom kontexte. Chcú ukázať, ako sa za jedno celé storočie menil pohľad ľudí na sexualitu, vzťahy, lásku aj na seba samých.

Zabudnutí hrdinovia a hrdinky

Loading: love je vyvrcholením našich snáh a práce na zachovávaní komunitnej pamäti teplých ľudí. Cieľom je nezabudnúť na hodnoty a osudy ľudí, ktorí tu boli dávno pred nami. Lesby a gejovia vždy chceli žiť slobodne, bezpečne a šťastne svoje životy a my ako aktivisti a aktivistky nadväzujeme na ich zodpovednú a koľkokrát aj riskantnú prácu,“ komentuje organizátor Róbert Pakan.

Podľa jeho slov to dnes už majú LGBT ľudia jednoduchšie, keďže sa ich pred diskrimináciou snažia chrániť zákony. „To v minulosti nebolo štandardom, ba naopak, homosexualita sa trestala, kriminalizovala a členovia a členky komunity boli ostrakizovaní, liečení, odmietaní rodinami a blízkymi,“ dodáva.

Výstava o utajenej láske

Na základe historického výskumu vznikne putovná výstava, divadelná inscenácia a na webe budú zverejnené príbehy pamätníkov a pamätníčok. Obsah výstavy je v rukách historičky Jany Jablonickej Zezulovej: „Táto výstava bude o utrpení a ponižovaní, ale aj o prekonávaní sa a zápase za lepší život. Bude vyjadrením túžby a nádeje, že aj v našej krajine sa LGBT ľudia dočkajú plného uznania.“

Výstava bude na konci leta v bratislavskej Novej Cvernovke. Ukáže vývoj postoja väčšinovej spoločnosti ku queer ľuďom. Pomôže nazrieť hlbšie do života samotnej komunity. A priblíži aj emotívne príbehy konkrétnych ľudí.

Ako nám objasnili autori a autorky projektu, počas totalitných režimov nebolo povolené gejom, lesbám či transrodovým ľuďom vytvárať komunity. Žili v utajenom podsvetí, pričom vo verejnom živote skrývali svoje identity, aby sa vyhli ubližovaniu a diskriminácii zo strany štátu a verejnosti.

Výstava prinesie ich výpovede z výsluchov na polícii a súde. Sprostredkuje unikátne záznamy spoločenského života vtedajších gejov a lesieb, formovanie komunity v kaviarňach, podnikoch či bytových salónoch. Medzi silné momenty budú patriť zverejnené listy a denníky, ktoré zachytávajú príbehy lásky, vášne i zrady.

Rovnoprávnosť: načítava sa…

Symbolom projektu sa stala načítavacia lišta na počítači. Cieľom bolo ukázať, že zápas LGBT ľudí o rovnoprávnosť stále pokračuje a že teplé páry musia naďalej bojovať o uznanie vlastnej lásky. „V deväťdesiatych rokoch prišlo obdobie demokratizácie našej spoločnosti a to prinieslo emocionálnu úľavu aj nádeje, ktoré však do dnešnej doby ostali nenaplnené. Emancipačné hnutie LGBT komunity je stále prítomné a je potrebné si ho pripomínať,“ vysvetľuje Pakan.

Zezulová dodáva, že ľudia, ktorí nepoznajú vlastnú minulosť, sú nútení opakovať jej chyby. „V prípade ľudí z tejto komunity platí, že ak nepoznajú svoju minulosť, ako môžu veriť, že nastane pre nich v našej spoločnosti lepšia doba? Výstava teda všetkým odkazuje: láska a pokrok sú nezastaviteľné a spoločnosť sa napriek všetkým neduhom mení k lepšiemu.“

Organizátor:

Donori:

Co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union.

Partneri:
Post Bellum, o.p.s.
Háttér Society
Regional Info Center (RIC) – Merlinka
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey