Alex z Dúhového PRIDE: Želám si, aby viac firiem pochopilo, že to bez nich nezvládneme

Autor: Matej Uhlár / Foto: Jakub Kováč

Text sme prvý raz publikovali v čísle Leto 2023.

Niekoľko rokov sa venuje spoluprácam s firmami v tíme Dúhového PRIDE-u Bratislava. Alexandra Miller je mamou a partnerkou, aj preto sa snaží pomôcť vytvoriť lepší svet pre svoju dcéru. Zháňať peniaze pre LGBTI+ organizáciu je však na Slovensku náročné, hoci by sa po teroristickom čine pred Teplárňou mohol zdať opak.

Ako ste sa dostali k spolupráci s Dúhovým PRIDE-om Bratislava?

V princípe veľmi jednoducho. Bola som jeho dlhoročnou účastníčkou a podporovateľkou a keďže som sa pohybovala v komunite, spoznala som „ľudí, ktorí poznali ľudí“ a začala som sa zaujímať o možnosti stať sa jeho súčasťou. Už mi nestačilo prizerať sa spopod pódia, chcela som byť aktívnou, môcť pridať ruku k dielu. Najľahšie sa lamentuje nad spoločenskou situáciou, pokiaľ človek nič neurobí pre zmenu k lepšiemu. Pýtala som sa samej seba, ako viem pomôcť, a keďže som sa vždy z hľadiska profesie pohybovala v biznise, bolo to viac-menej jasné.

Vnímate nejaký rozdiel medzi získavaním sponzoringu pre Dúhový PRIDE Bratislava a inými akciami?

Vzhľadom na to, že sa venujem fundraisingu iba pre Dúhový PRIDE Bratislava, neviem to porovnať s prácou pre iné akcie či neziskovky. Fundraising pre Dúhový PRIDE Bratislava je prevažne o hľadaní kvalitných partnerov a dodávateľov, o budovaní korektných a trvácnych vzťahov, o networkingu a o komunikácii. V krajinách, kde má PRIDE dlhšiu tradíciu a kde prichádzajú návštevníci v desiatkach či dokonca stovkách tisícov, sa i firmy stavajú k spolupráci aktívnejšie – sami vyhľadávajú spôsob, ako sa zapojiť a podporiť PRIDE. V prípade Slovenska je to stále ešte o tom, ako si nájdeme našich podporovateľov my, hoci sa už vyskytlo i pár „lastovičiek“, spoločností, ktoré kontaktovali nás z vlastnej iniciatívy.

Je pre firmy podporovanie Dúhového PRIDE-u Bratislava záležitosťou skôr prestíže, alebo to vnímajú skôr ako kontroverziu, ktorá môže priniesť neželanú spoločenskú odozvu?

Samozrejme, stále sa nájdu aj také firmy, ktoré sa obávajú straty zákazníkov, ak by sa rozhodli podporiť PRIDE, alebo inak vyslať signál solidarity s LGBTI+ komunitou. Z mojej skúsenosti však ide skôr o nepodložený strach z nepoznaného, než o reálne riziko. Napokon, silné značky, ako napríklad IKEA, Microsoft, Lenovo, Heineken, Absolut, Henkel, Wolt a mnoho iných, by mi dali iste za pravdu, že žiaden masový odliv zákazníkov sa nekonal, biznisu sa darí a okrem toho vyslali nesmierne dôležitý spoločenský odkaz a stali sa inšpiráciou i pre iných. Čo mňa osobne mrzí viac, než striktné nie z dôvodu obáv, je tá silená neutralita resp. „apolitickosť“. Argumenty tipu: my sa k témam rozdeľujúcim spoločnosť nechceme pridávať, my nie sme a nechceme byť politickí, my nemáme nič proti LGBTI+ ľuďom, dokonca patria i medzi našich zamestnancov a zákazníkov, ALE… Toto sú veci, ktoré ma vedia vskutku zarmútiť a aj nahnevať, rešpektujem však akékoľvek stanovisko, ktoré dostanem od oslovených firiem. Nie je cieľom niekoho citovo vydierať, vzbudiť v ňom výčitky či pocit, že nie je dobrý človek či zamestnávateľ, práve naopak. Mojím cieľom je predstaviť partnerom z firemného prostredia možnosti, ako sa dá uchopiť podpora témy diverzity a rešpektu bez toho, aby išlo len o tzv. pinkwashing. Dôležité je, čo robia v tejto téme počas celého roka, nielen počas PRIDE mesiaca.

V poslednom období aj v parlamente zaznievajú rôzne kontroverzné zákony ohľadom LGBTI+ komunity, tiež máme v živej pamäti teroristický čin pred Teplárňou. Ovplyvnilo toto nejakým spôsobom sponzoring Dúhového PRIDE Bratislava?

Určite som vnímala obrovskú vlnu solidarity, ktorá sa zdvihla po tragickej vražde na Zámockej v októbri 2022. Je skvelé, že sa pridali i osobnosti verejného života. Ak je však otázka smerovaná na to, či je tento rok fundraising jednoduchší, nedovolila by som si to jednoznačne tvrdiť. Najväčší posun som vnímala pri crowdfundingovej kampani, taktiež pri darovaní 2 % alebo 3 % z daní. Pri komunikácii s partnermi z privátneho sektora sa až tak veľa oproti predošlým ročníkom nezmenilo. Stále je to istá forma vzájomne výhodného vzťahu, firmy majú možnosť pomôcť nám vytvoriť kvalitný festival so silným odkazom, za čo im poskytneme viditeľnosť a marketingové plnenie v príslušnej výške a rozsahu. Ako pre človeka s biznisovým pozadím je pre mňa dôležité, aby naša spolupráca nakoniec bola víťazstvom pre obe strany. Vo väčšine prípadov nejde o číry altruizmus, ale o veľmi dobre nastavený mix marketingu, hodnotového ukotvenia danej firmy a možností budgetu. Pri prostriedkoch získaných formou darovania percent z daní je princíp celkom iný, keďže našich darcov nepoznáme. Okrem dobrého pocitu si žiadnu inú protihodnotu neodnášajú. Veľmi si však vážime každý spôsob podpory PRIDE, či ide finančné prostriedky, produkty, služby, mediálne spolupráce a podobne.

Čo by ste si vy, ako človek, ktorý získava prostriedky na organizáciu Dúhového PRIDE-u Bratislava, najviac priali?

Najviac by som si priala, aby moja pozícia nebola potrebná, prípadne aby bola len administratívna. To je však v súčasnosti veľmi sci-fi predstava. Z reálnejších prianí by som spomenula asi to, aby stále viac firiem a organizácií porozumelo, že bez nich to nezvládneme. Princíp neziskových organizácií, najmä tých ľudskoprávnych spočíva v suplovaní štátu v témach a oblastiach, kde sa nečiní spravodlivosti zadosť. Stoja a padajú na sile, presvedčení a chuti niekoľkých nadšencov meniť spoločnosť a venovať tomu nemálo energie a voľného času. Za 30 rokov sa pre LGBTI+ menšinu na Slovensku nezmenilo vôbec nič a ak, tak k horšiemu. Je úplne legitímne a pochopiteľné, že tento boj proti veterným mlynom ustojí dlhodobo len málokto. Človek sa veľmi ľahko vyčerpá, vyhorí, môže stratiť nádej v to, čo ho pôvodne k aktivizmu priviedlo. Preto naším najcennejším aktívom sú práve ľudia v tíme, starí, noví či stáli. Bez partnerov a podporovateľov by však všetky naše iniciatívy a snahy boli len zbožným prianím.

Akým spôsobom môžu jednotlivci a firmy podporiť Dúhový PRIDE Bratislava?

Spôsobov je niekoľko, napríklad priamo na našej webovej stránke je možnosť vybrať si jednorazový či opakovaný príspevok vo voliteľnej hodnote. Ďalším spôsobom je spomínané venovanie percent z daní z príjmu, alebo podpora prostredníctvom kampane Dúhová stužka. Pre firmy a organizácie je najlepšie využiť e-mailový kontakt info@duhovypride.sk, prípadne sa spojiť priamo so mnou: alexandra.miller@duhovypride.sk.

Nájdu sa aj také spoločnosti, ktoré napríklad Dúhový PRIDE Bratislava podporujú dlhodobo, no nechcú byť v tejto súvislosti zviditeľnené?

V minulosti som sa stretla s tým, že niektorým firmám viac vyhovoval spôsob podpory napríklad cestou Nadácie Pontis, ktorá následne na základe posúdenia kritérií podaných žiadostí prerozdelila rôzne sumy rôznym neziskovkám. Takto dokázali nepriamo podporiť Dúhový PRIDE Bratislava, pokiaľ to nechceli či nevedeli urobiť inak. Nevýhodou bolo, že nedokázali ovplyvniť výšku príspevku pre jednotlivé organizácie. Ako výhodu pravdepodobne vnímali, že ich meno či brand explicitne nesvieti na zozname našich podporovateľov. Rešpektujem akýkoľvek spôsob, ktorý si naši partneri či donori zvolia. Neposudzujem ho, aj keď rada idem do diskusie o možných iných formách. Ešte sa mi však nestalo, že by nás niekto podporil a žiadal by si zostať v anonymite.

Čo vás PRIDE naučil a ako vás ovplyvnil? Čo ste sa zároveň museli naučiť pri fundraisingu pre Dúhový PRIDE Bratislava? Je táto práca niečím špecifická?

V prvom rade by som to nenazvala prácou v bežnom zmysle slova, keďže v mojom prípade ide skôr o nadobúdanie skúseností v – mne donedávna neznámych – vodách neziskovej organizácie. Bola som naučená existovať v zmysle predošlých skúseností z prostredia korporátu, čo mi určite pomáhalo a pomáha. Musela som sa však prispôsobiť celkom novým podmienkam, pracovať s veľakrát naivnými predstavami o tom, ako by čo malo fungovať a namiesto toho hľadať spôsoby, akými by to fungovať mohlo. Je veľký rozdiel pôsobiť v oblasti retailu, kam ľudia chodia často, radi a celkom dobrovoľne tam nechávajú značné obnosy peňazí výmenou za konkrétny tovar, ktorý prináša nejakú jasnú protihodnotu. No a potom je tu fundraising v mimovládke, ktorý popiera všetky poučky a klasické mechanizmy fungovania „obchodných rokovaní“. Má vlastné pravidlá a nikdy nič nie je isté, až kým to je isté. Pre vašich partnerov nikdy nie ste prvou voľbou, ale možnosťou: „Ak zvýši.“ Za veľký úspech považujem, keď firmy plánujú rozpočty s perspektívou spolupráce s nami.

Čo vás táto „práca“ naučila?

Musela som sa naučiť rozložiť si sily, neľpieť na instantných výsledkoch a nestrácať nádej v dobro. Prvé dva roky môjho pôsobenia v PRIDE tíme boli práve tie „koronové“ online PRIDE, čím som naozaj trpela. Bola to veľká skúška odolnosti, psychiky a vytrvalosti, keďže zadosťučinenie v podobe ulíc zaplnených dúhovými vlajkami a tisíckami ľudí sa nedostavilo. Nakrúcali sme online PRIDE a predstavovali si, aké by to asi bolo, ak by sme boli offline. Bolo to také trpko-sladké, no som nesmierne rada, že som vtedy vydržala, a ročník 2022 mi dal všetko to, čo mi predtým tak chýbalo. Nepatrím k najtrpezlivejším ľuďom, preto to považujem za veľmi cennú skúsenosť. Bolo a je mi cťou byť súčasťou niečoho natoľko dôležitého a potrebného. Keďže som okrem iného aj mamou a partnerkou, cítim sa povinná prispieť k zmene a spoluvytváraniu takej krajiny, v ktorej sa bude našej dcére dobre žiť. Predsa ak sa ma jedného dňa spýta: „A čo si vtedy preto urobila ty?“ – budem jej môcť odpovedať bez nutnosti smutne sklopiť zrak. To ma celkom nabíja, hoci je často ťažké vidieť svetlo na konci tunela. Chcela by som, aby každý mohol žiť na Slovensku otvorene a bez obáv o svoju bezpečnosť či život. Aby si páry a rodiny, bez ohľadu na ich zloženie, boli rovné v právach. Po takej realite túžim a nevedno, či ju sama zažijem, ale pokiaľ tu som, neviem inak.