Zatiaľ stále počítajú aj s online verziou. Ako bude prebiehať PRIDE v Košiciach a v Banskej Bystrici?

Autor textu: Marek Hudec / Foto: Archív PRIDE BB, Archív PRIDE Košice / Ilustrácia: Viktória Szabóová

Text sme prvý raz publikovali v čísle Leto 2021

Ako ustupuje pandémia a rastie počet zaočkovaných proti koronavírusu, uvoľňujú sa aj opatrenia na organizovanie hromadných podujatí. Tento vývoj každodenne podrobne sledujú organizátori a organizátorky slovenských dúhových pochodov.

Hoci ten najväčší v Bratislave prebehne opäť čiastočne online, dva ďalšie festivaly sa pripravujú vo verejnom priestore a sú dôkazom, že podporu pre LGBTI+ komunitu cítiť vo viacerých regiónoch.

Spýtali sme sa Róberta Furiela, riaditeľa PRIDE Košice, a Milana Zvadu, spoluorganizátora PRIDE v Banskej Bystrici, ako prebiehajú prípravy a akými témami žila komunita v ich mestách počas pandemického roka. Na queer ľudí situácia dopadala obzvlášť ťažko.

PRIDE Košice

Na východe Slovenska (v čase uzávierky letného čísla časopisu QYS) stále počítajú s rôznymi verziami, ako by PRIDE Košice mohol prebehnúť – v hre je stále aj čisto online verzia. „Trochu máme výhodu v tom, že sme o niečo menší festival a do priestoru, kde PRIDE plánujeme, by sa mali pohodlne zmestiť všetci návštevníci a návštevníčky podľa počtu z roku 2019. Pripravujeme sa podľa opatrení,“ hovorí Róbert.

V pláne je celý týždeň sprievodných aktivít, diskusie, premietania filmov, koncerty, umelecké vystúpenia, dídžejské mixy, pikniky či tradičný ekumenický program. Festival zatiaľ nemá špecifickú tému, organizačný tím cíti potrebu „venovať sa všetkému“. Košická komunita sa so svojimi starosťami mohla počas celej pandémie obracať na poradenské centrum PRIZMA, ktoré od januára dokonca funguje pre celé Slovensko. Stretnutia stále prebiehajú online.

„Queer ľudia nielen v Košiciach prežívajú pandémiu rôzne. Pre niekoho je to vítaný únik od nepríjemných situácií, ktoré zažívali v škole či na pracovisku. Na iných zas zle vplývala nemožnosť socializácie či nutnosť byť zavretí v domácnosti s ľuďmi, ktorí nie sú rešpektujúci. Mnohí sa už nevedia dočkať, kedy opäť spustíme komunitné stretnutia aj osobne.“

Róbert si myslí, že počas pandémie najviac trpeli transrodoví ľudia, mnohým sa sťažil už aj tak dosť náročný prístup k zdravotnej starostlivosti. Mnohí poskytovatelia a poskytovateľky zdravotnej starostlivosti ju prestali poskytovať úplne. „Ako hovorí moja kolegyňa Zara Kromková, existujú výrazné regionálne rozdiely, keď príde na témy a problémy, s ktorými sa na nás v PRIZME obracajú. Čím viac na východ, tým viac ľudia riešia svoju identitu, jej hľadanie a objavovanie, coming-out. Nemyslím si však, že máme nejaké špecifické košické problémy, sme regionálne centrum, tak sa tu mnohým ľuďom žije slobodnejšie než v menších mestách,“ dodáva Róbert.

S ďalšími organizátormi a organizátorkami sa budú snažiť zaistiť záznam z celého PRIDE týždňa a živý prenos z festivalu. Chcú, aby bol dostupný aj pre tých, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť. Hoci Róbert a jeho tím neuvažujú priveľa nad tým, ako festival zväčšovať, určite ho stále viac profesionalizujú. Za posledný rok im narástol počet dobrovoľníkov. PRIDE Košice prijal šestnásť stážistov a stážistiek z programu Laboratórium snov. „Je to veľké dobrodružstvo a verím, že to bude jeden zo spôsobov, ako motivovať ďalších ľudí k aktivizmu.“

Dátum: 28. august 2021

Viac informácií o činnosti PRIDE Košice nájdete na stránkach www.pridekosice.sk

#PRIDE #BB

Lajtmotívom bystrického festivalu je pojem transcendencia, slovná hračka, ktorá má naznačiť, že je potrebné prekonať binárne zmýšľanie o ľudskom rode. „Niektorí politici a političky a náboženskí predstavitelia sa stále snažia spochybňovať existenciu viacerých rodových identít a variácií ľudskej sexuality a identity,“ myslí si Milan.

„Svoj postoj ospravedlňujú ochranou tradičnej rodiny a detí (či dokonca civilizácie). Aj keď hovoria, že nás rešpektujú, žijeme len v ilúzii rešpektu. V dôsledkoch by najradšej zakázali alebo vymazali zo spoločenskej mapy dúhové rodiny, rodičov a deti, ktoré sa identifikujú ako neheterosexuálne.“ Milan vníma, že sa na Slovensku stále stretávame s prípadmi mladých ľudí, pre ktorých coming-out znamená tŕnistú cestu vysvetľovania okoliu, že sú v poriadku, či obhajovania vlastnej existencie a identity. „Dokonca natrafíte aj na príbehy o ‚psychológoch‘ a ‚kazateľoch‘, ktorých agendou je niekoho konvertovať.“

Tak ako počas minulých troch ročníkov, festival v Banskej Bystrici začína v sobotu o 13.00 hod. prechodom cez pešiu zónu v Banskej Bystrici smerom do kultúrneho centra Záhrada, kde program pokračuje prejavmi pozvaných hostí a hostiek. Diskutovať sa bude s rodičmi LGBTI+ detí, ako aj so zahraničnými dobrovoľníčkami, ktoré sa venujú rodovým štúdiám, umeniu a ochrane ľudských práv. Nebudú chýbať ani živé knihy, ktoré pre PRIDE opäť zorganizovala Amnesty International Slovensko. Bude Slam Poetry SK, hudobne prídu podporiť atmosféru Follow Groover, MC Erik, Alex Shelest z Ukrajiny a miestne drag queens Action Sisters.

Tohtoročné podujatie pripravovali bez ohľadu na to, či bude online, alebo offline. V čase uzávierky tohto čísla časopisu QYS boli tiež pripravení na obe verzie. Z niektorých častí programu tak či tak pripravia záznam, aby ho mohli šíriť ako osvetu. „Nemáme ambíciu rásť do šírky, možno len do hĺbky. Nejde nám o to, aby prišlo čo najviac ľudí, skôr o to, aby sa myšlienka PRIDE-u šírila, aby sa zakorenila. Dôležité je, aby ľudskoprávne témy vo verejnom priestore zaznievali nielen v kontexte globálneho hnutia, ale najmä v kontexte jednotlivých osudov a každodenných príbehov ľudí, ktorí tu žijú a chcú sa cítiť slobodne.“

Milan si všímal, že ľudia z miestnej komunity udržiavali medzi sebou kontakty počas pandémie bez toho, aby ich niekto organizoval. Zdá sa mu, že technológie a online svet v súčasnosti napomáhali celosvetovému dialógu na pálčivé témy viac než kedykoľvek predtým. Na druhej strane, na Slovensku je stále rozšírená homofóbia a queer ľudia sú zastrašovaní. Za jeden z vrcholov tohto toxického fenoménu možno podľa neho považovať nedávny prípad materskej školy z Popradu, ktorá sa ospravedlnila za to, že sa v divadelnom predstavení pre deti objavilo tvrdenie „Po daždi sa objaví dúha“. Ospravedlnenie zverejnilo vedenie škôlky po nátlaku niektorých rodičov, aby ich uistilo, že podpora ani propagácia LGBTI komunity rozhodne nebola ich zámerom, a na svoju obhajobu dodalo: „Každý robí chyby a táto bola neúmyselná“.

Dátum: 26. jún 2021

Viac informácií o činnosti PRIDE BB nájdete na facebookovej stránke „Inokraj„.