Workshop: Angažovane (vy)tvorím divadlo 30.9.2017

Workshop: Angažovane (vy)tvorím divadlo 30.9.2017

Čas: 10:00 – 17:00 

Čo je to angažované, čo politické, čo dokumentárne divadlo? Je queer divadlo nevyhnutne angažované?

Počas celodenného worskhopu, ktorý organizuje Divadlo NoMantinels vytvoríte koncept angažovaného divadla s témami a problémami, ktoré vás najviac zaujímajú.

Na workshope získate postavy, ktoré reflektujú bežný život majority, ale aj marginalizovaných skupín, so zameraním na LGBTI. Získate faktografické a empirické vyjadrenia na spoločenské témy, zistíte, ako je angažované divadlo vnímané v úzkom okruhu ľudí. Z tohto materiálu skúsite pod vedením lektorov, Andreja Kuruca a Sandry Polovkovej, vytvoriť koncept vlastnej divadelnej inscenácie.

Workshop je určený pre angažovaných (mladých) ľudí so záujmom o divadlo.

Workshop z verejných zdrojov podporil ako hlavný partner Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.