Výsledky výskumu o živote LBGTI ľudí

Prieskum FRA

Agentúra pre základné práva (FRA) je výskumná agentúra Európskej komisie, ktorá sa
zaoberá situáciu rôznych menšín, ako napríklad ženy, ktoré zažívajú násilie, rómska menšina, ale aj LGBTI ľudia. V polovici mája zverejnila výsledky prieskumu
životnej situácie LGBTI ľudí. Zúčastnilo sa ho skoro 140000 LGBTI ľudí. Za Slovensko
2955 LGBT ľudí, a to 14% lesieb, 45% gejov, 24% bisexuálnych žien, 6% bisexuálnych
mužov, 7% transrodových ľudía 2% intersexuálnych ľudí.

Prieskum ukázal, že otvorenosť LGBTI ľudí v rôznych prostrediach je na Slovensku stále pomerne nízka. 48% respondentov uviedlo, že nikdy nie sú otvorený v rôznych
prostrediach a 25% zriedkavo, teda celkovo je málo otvorených, resp. skrýva svoju
identitu 73% (pričom priemer EÚ je 53%).

V práci úplne utajuje svoju identitu na Slovensku 41% LGBTI ľudí (priemer EU 26%) a na škole 54% LGBTI ľudí (EÚ 58% ), v roku 2012 to bolo na Slovensku 55%. Zvyšok je otvorených len veľmi málo niekoľkým ľuďom.

77% LGBT ľudí sa vyhýba držaniu za roku na verejnosti kvôli tomu, že sa boja napadnutia, ohrozovania, obťažovania. Priemer EÚ je 61%. Vo všetkých oblastiach pociťovalo na Slovensku diskrimináciu 46% LGBT ľudí, teda skoro každý druhý. 22% respondentov a respondentiek, teda jedna štvrtina, sa cítili diskriminovaná kvôli sexuálnej orientácii alebo transrodovej identite v práci za posledných 12 mesiacov (priemer EÚ 21%). V škole sa cítilo diskriminovaných dokonca 28% LGBTI ľudí, takmer každý tretí ( priemer EU 19%). Šikanu na škole zažilo 40% LGBTI ľudí. 40% LGBTI ľudí na Slovensku zažilo obťažovanie.

Téme sme sa venovali aj v Teplej vlne.

Grafy: Eurobarometer 2019 a Agentúra pre základné práva _ LGBTI prieskum 2020