Vyhlásenie voči tvrdeniam ministerky kultúry

Ohradzujeme sa voči vyhláseniam pani ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, v ktorých vyjadrila neochotu explicitne podporiť aktivity LGBTI+ organizácií, zamerané na prácu s queer mládežou a na rozvoj queer kultúry. Je znepokojujúce, že nechce poskytnúť bezpečné prostredie pre mladých ľudí, kde by mohli slobodne prejavovať svoju identitu, najmä v kontexte nedávneho teroristického útoku namiereného na LGBTI+ komunitu.

Považujeme to za cynické a neľudské, keď sa na jednej strane odmieta ochrana mladých ľudí v ich snahách slobodne existovať, a na druhej strane sa podporuje šikana LGBTI+ mimovládnych organizácií, spolu s neetickými a konšpiračnými médiami. V LGBTI+ komunite sme si zvykli na rôzne formy útlaku, prenasledovania a šikany, či už zo strany spoločnosti alebo politických predstaviteľov. Predtým sme boli nútení a nútené skrývať sa, nežiť slobodne a kvalitne naše životy a cenzúrovať svoju kutlúru a umenie. Vieme však, že žiadna cenzúra a šikana nás nezastavia, nakoľko žijeme v slobodnom svete a do minulosti sa vraciať nebudeme. Stali sme sa dostatočne silnými, aby sme sa dokázali brániť a pokračovať v podpore a vytváraní bezpečných miest pre našu komunitu.

Navyše sme znepokojení krokom ministerstva smerujúcim k obmedzeniu nezávislosti kultúrnych inštitúcií pod rúškom kritiky LGBTI+ organizácií. Takýto postoj podporuje a podnecuje nenávisť voči nim, čo môže mať vážne následky, nehovoriac o tom, že nepodporenie projektov len na základe toho, že ide o LGBTIQ+ projekty je diskriminačné a tým protizákonné. Vyzývame pani ministerku, aby prehodnotila svoj postoj a neúčastnila sa šírenia konšpirácií a nepravdivých informácií o našej zraniteľnej LGBTIQ+ komunite.

Ako organizácia sme mali projekty, ktoré boli podporované, ale aj mnoho takých, ktoré podporené neboli. Vždy sme akceptovali hodnotiace procesy, ktoré boli nezávislé a odborné. S obavami sledujeme, že tento proces sa môže stať nespravodlivým, nielen voči nám, ale aj voči všetkým kultúrnym inštitúciám a jednotlivcom, ktorí nezapadajú do očakávaní a akýchsi noriem, na ktorých pôvod sa nikto nepýta. Vyzývame k zachovaniu objektivity a spravodlivosti vo všetkých hodnotiacich procesoch.

Sme otvorení a otvorené dialógu a veríme, že spoločným úsilím môžeme nájsť cestu k vzájomnému porozumeniu a podpore kultúrnych aktivít a umenia LGBTI+ komunity. Vyjadrenie podpory aktivitám LGBTI+ organizácií by mohlo predstavovať dôležitý krok smerujúci k vzájomnému porozumeniu a tolerancii. Pozývame do nášho divadla NOMANTINELS a na divadelný festival Drama Queer.
Aj vy môžete podporiť rôznorodosť kultúry podporou NOMANTINELS, či už morálne, alebo poukázaním finančného príspevku na náš bankový účet https://duhovyrok.sk/nomantinels/kontakt/

Andrej Kuruc
NOMANTINELS

Róbert Pakan
Drama Queer, PAKT Kultúrne centrum

Marek Hudec
Magazín QYS