V Teplej vlne psychologička Jana Fúsková zo SAV

Jana Fúsková Teplá vlna

Psychologička Jana Fúsková zo SAV bude v Teplej vlne hovoriť o dúhových rodinách. 🌈
Medzi jej hlavné výskumné záujmy patrí identita menšín a konštrukcia sociálnych a politických bariér dotýkajúcich sa sexuálnych menšín. Zaoberá sa výskumom konštrukcie sexualít a rodinami a rodičovstvom z pohľadu kvality života v rôznych „tradičných“ (manželských) a „alternatívnych“ (nemanželských, neheterosexuálnych) typoch rodín. Absolvovala štúdium klinickej psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF a doktorandské štúdium školskej pedagogiky na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a Pedagogickej fakulte TU. V oboch týchto organizáciách pôsobí aj v súčasnosti.