V Teplej vlne politológ Andrej Findor

Andrej Findor, Teplá vlna, Foto: Jakub Kováč

V ďalšom vydaní Teplej vlny sa budeme rozprávať s politológom docentom Andrejom Findorom v Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Výskumne ho zaujíma morálne usudzovanie a jeho vzťah k politickým postojom, intervenčné metódy zamerané na zmierňovania stereotypov, predsudkov a diskriminujúceho správania voči stigmatizovaným skupinám, a presvedčujúca komunikácia vedúca k pozitívnej sociálnej zmene. V niektorých svojich výskumoch sa zameriaval aj na postoje vo vzťahu k LGBTI ľuďom a párom rovnakého pohlavia.