V Teplej vlne Michal Vašečka

Michal Vašečka

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. je vzdelaním sociológ, odborne sa zameriava na etnické, rasové a migračné štúdiá, ako aj otázky populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti. Je programovým riaditeľom Bratislava Policy Institute od roku 2017, v pozícii docenta Michal Vašečka pôsobí od roku 2015 na Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA) a na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave od roku 2018. Je zakladateľom a bývalým riaditeľom (2006-2012) Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). V rokoch 1998-2005 pôsobil v think-tanku Inštitút pre verejné otázky (IVO) v pozícii programového riaditeľa, zaoberal sa analýzou transformačného procesu s dôrazom na analýzu menšinovej problematiky a štúdium občianskej spoločnosti. Od roku 2017 je podpredsedom medzivládneho Výboru na elimináciu rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a všetkých foriem intolerancie (VRAX). V roku 2018 sa  stal laureátom Ceny ministra spravodlivosti SR za výnimočný prínos v oblasti ľudských práv.