Teplá vlna: Spisovateľ Michal Tallo o svete poézie, kde sa píše o láske dvoch mužov, či žien

Michal_Tallo

V Teplej vlne sme privítali queer básnika Michala Talla. Porozprával nám, čo ho priviedlo
k poézii, o čom vypovedajú jeho básnické zbierky Antimita a Delta a čo pripravuje najbližšie.
Prezradil nám tiež, či na Slovensku máme queer básnikov a poetky a ako je to vlastne s queer
poéziou. Priblížil ako vníma súčasnú situáciu v kultúre, ale aj v spoločnosti vo vzťahu k LGBTI
ľuďom.

Podcast si môžete vypočuť na Spotify, Podbean alebo Apple podcasts. Alebo aj pozrieť na Youtube.

Foto: Jakub Kováč