Teplá vlna s Janou Mičekovou z Dúhového PRIDE Bratislava

Pride Bratislava

Najbližšia hostka v Teplej vlne: Jana Mičeková. Event manažérka, toho času na materskej dovolenke, už piatym rokom v organizačnom tíme Dúhového PRIDE Bratislava. V roku 2019 jej členovia OZ Duhový PRIDE Bratislava vyjadrili dôveru a zvolili ju za predsedníčku rady.