Tenká čiara hranice aktivizmu? Prečo nie sú fotky Doroty Holubovej propagandou

Autorstvo: Tonie Thimble / FOTO: Dorota Holubová

Text sme prvý raz publikovali v čísle Jar 2024.

Mne sa pri slove propaganda v myšlienkach vybaví Nemecko pred druhou svetovou vojnou. Jedna politická strana ovplyvnila národ, zmanipulovala verejnú mienku a za maskou verejného dobra páchala krutosti. Slovník slovenského jazyka z rokov 1959 až 1968 definuje propagandu ako rozširovanie, propagovanie niečoho, najmä rozličných myšlienok alebo ideológií. Modernejší Slovník cudzích slov (akademický) z roku 2005 rozlišuje jemné detaily a odtiene: propaganda je verejné šírenie, často demagogické presadzovanie, odporúčanie nejakých myšlienok, názorov a podobne s cieľom získať dlhodobo prívržencov; šuškačka.


Dôvodom, prečo som sa zahĺbilo do definícií týchto slov, bolo zrušenie výstavy fotiek Doroty Holubovej z cyklu Neskrývaná láska. Fotografka chcela ukázať vnútorný život ľudí z LGBTI+ komunity. Vyobrazené sú páry, ale aj jednotlivci s domácimi maznáčikmi alebo rodinnými príslušníkmi. Fotografie pôsobia vrúcne a ľudsky a ukazujú cisrodovej heterosexuálnej väčšine, že kvír komunita vlastne od nich ani nie je odlišná. Ak sa propaganda teda snaží šíriť nejaké myšlienky, získavať a rozširovať svoje publikum, aký je rozdiel medzi tým hanebným slovíčkom na p a aktivizmom?


Aby sa nepovedalo, že používam zložité slová bez vysvetlenia, prikladám aj definíciu slova demagógia, taktiež zo Slovníka cudzích slov (2005). Demagógia je frázovité a lživé pôsobenie na ľudí a ich city a pudy zneužitím klamných sľubov, pocitov, predsudkov alebo neznalosti. Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003 hovorí o politickom zavádzaní (menej rozhľadených) ľudí prázdnymi heslami, sľubmi a podobne, poburovaní alebo o falošnej, poburujúcej argumentácii (v diskusii). Demagógia sú teda slogany a frázy, ktorými chceme pretlačiť našu verziu pravdy.

Fotografia zo zákulisia umelcov – pyšné pávie vystúpenie burlesque. © Dorota Holubová

Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968) nám vysvetľuje aktivizmus nasledovne:

1. dlhoročná, cieľavedomá práca; činná účasť na verejnom a politickom živote;

2. umelecký smer zdôrazňujúci aktívny vplyv umenia v spoločnosti;

Osoba aktivistu je v tomto slovníku opísaná ako:

1. činný, aktívny člen nejakého kolektívu (obyč. v politickom a verejnom živote);

2. stúpenec aktivizmu;

Opäť začínam starším slovníkom, aby sme mohli porovnať, ako sa definícia mení s časom. Podľa Slovníka cudzích slov (2005) je aktivista členom nejakej organizácie, dobrovoľným spolupracovníkom a slovo aktivizmus je definované primárne ako opak pasivizmu. Aktívny a dobrovoľný, často neplatený člen nejakej organizácie mi pripadá ako mierumilovná a bezzubá definícia. Slovník priamo hovorí, že umelec je aktivista. Čo sa muselo stať, že podľa slov ministerky kultúry fotografka svojím umením šíri propagandu?

Dorota Holubová je vyštudovaná fotografka a živí sa svojou tvorbou dobrú dekádu, čo je v dnešnej uponáhľanej dobe plnej minútových videí a esteticky rozmazaných selfíčok úspech a záruka kvality. Dorota všetky svoje fotoprojekty považuje za aktivistické, ako mi povedala v osobnom rozhovore.

Fotky z cyklu Neskrývaná láska, ktorý ministerka kultúry Šimkovičová označila za LGBTI propagandu. © Dorota Holubová

„Ja viem, prečo to tvorím – fotím to, čo fotím – a čo tým chcem povedať. Neviem ovplyvniť, ako to berú ostatní. Vlastne mi to je aj jedno; keď moje fotky niekto považuje za propagandu, tak je to iba jeho názor.“ Približne 3 roky svojej kariéry Dorota fotila ženy s cieľom upozorniť na domáce násilie. Začiatkom roka 2019 vystavila fotky zo série Sami sebou v Liptovskom Mikuláši a dostala pozitívne ohlasy na portréty trans ľudí zo Slovenska. Toto boli dva z mnohých dôvodov, prečo sa Dorota rozhodla venovať pozornosť láske a ukázať LGBTI+ komunitu zblízka. Oproti fotkám zo zákulisia koncertov a rôznorodých vystúpení sú fotky z cyklu Neskrývaná láska priam až nudné. Dorotine slová, nie moje.

Fotky z cyklu Neskrývaná láska, ktorý ministerka kultúry Šimkovičová označila za LGBTI propagandu. © Dorota Holubová


„Sústredím sa na témy, ktoré chcem zmeniť,“ citoval Dorotu denník SME vo februári 2021.

Výstava Neskrývaná láska putovala po celom Slovensku a fotky ostali v Teplárni po nenávistnom útoku, keď sa z čajovne stalo malé komunitné centrum. Múzeum na Bratislavskom hrade malo záujem fotky vystaviť a zopár ich odkúpiť do permanentnej výstavy. Terajšia ministerka kultúry vníma podobné projekty za LGBTI propagandu. Nechajme bokom kvalifikácie a nestrannosť tejto političky a zamerajme sa len na slová, ktoré zvolila. Používa frázu LGBTI propaganda minimálne od roku 2017, keď sa pohoršovala, že sa v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici konala Konferencia k téme rodovej rovnosti organizovaná miestnou farárkou Annou Polckovou. Ministerka ignoruje fakt, že kvír komunita už dávno nepoužíva skratku LGBTI, ale rozšírila ju o ďalšie písmená a symbol + na naznačenie rozmanitosti ľudí v komunite. Očividne sa nezaujíma o vývoj tejto tematiky a ostáva pri svojich frázach. Podľa slovníkových definícií je ministerka symbolickým zlodejom, ktorý kričí: „Chyťte zlodeja!“


Ľudia využívajú obrazy na ilustráciu svojich argumentov. Niektorí obrazy zneužívajú vo svoj prospech. Niekto kričí o propagande, kde sa iní snažia aktívne vzdelávať masy.


Hoci aktivizmus a propaganda majú k sebe blízko pre bežného človeka, realita je rozdielna v tom, kto má pozíciu moci. Propagandu šíri moc sama osebe, ale aktivizmus je vzdelávanie väčšiny o životoch bezmocnej menšiny. Tí neutrálni alebo nerozhodní, ktorí tvrdia, že by sme sa mali vždy ukázať iba v najlepšom svetle, že naša inakosť patrí iba do spálne a mala by zostať neviditeľná, aby sme neodplašili ľudí, ktorí s nami nesúhlasia – títo ľudia nechápu, že vyšším mocnostiam je jedno, aká je skutočnosť. Isté však je, že zostať v tichosti nás nespasí.

Aký kolotoč sa robí okolo nevinných obrázkov? Toto ruské kolo je ilustračné, hoci podobne vytrhnuté z kontextu. Je to polovička diptychu zo života v Černobyle od Doroty. © Dorota Holubová