výtvarné umenie

Telo ako kvet: O vybraných queer témach v slovenskom umení nového tisícročia