Róbert Pakan z Drama Queer: Ľudí potrebujeme na queer témy pripraviť aj divadlom

Autor: Matej Uhlár / Foto: Jakub Kováč

Meno Róberta Pakana sa spája aj s viacerými úspešnými udalosťami, ktoré pomáhajú začleňovať queer komunitu do spoločnosti. Vo svojej práci zdôrazňuje, že LGBTI+ ľudia ju môžu obohatiť pracovitosťou a kreativitou. Dokáže to aj na 10. ročníku divadelného festivalu Drama Queer.

Festival Drama Queer sa teší obľube už 10 rokov. Ako sa za ten čas zmenila jeho identita?

Za posledné roky sa skutočne značne zmenila. Od začiatku sme Drama Queer budovali ako ďalšiu novú múzu – nebinárnu queer múzu, ktorá prináša nové umenie pre všetkých. Hrali sme sa s rorschachovskými škvrnami. Na základe ich interpretácie môžeme odhaľovať našu skrytú osobnosť. Môžeme v nich nájsť domov, lúku s motýľmi a drag vílami, či odhaliť jaskyňu našich vlastných démonov. Test v skutočnosti pozostáva len z desiatich kariet, no my ich dopĺňame o ďalšie, povedzme divadelné karty, ktoré sú rozdané počas každého divadelného predstavenia a pomocou metaforických divadelných „škvŕn“ a ich vlastnej interpretácie môžeme všetci a všetky odhaľovať kúsok seba. Pomaly však od tejto vizuality upúšťame a teraz sa skôr venujeme hľadaniu rozmanitosti, aj keď myšlienka ostáva od počiatku rovnaká. Skúsme divadlom porozumieť sebe, aby nám mohli porozumieť aj ostatní ľudia.

Napredovanie a začleňovanie queer komunity do spoločnosti ide na Slovensku len veľmi malými krokmi. Nie je preto náročné osloviť každý rok návštevníkov niečím novým?

Festival každým rokom rastie nielen náročnosťou predstavení, ale aj publikom. Práve queer umenie sa začína dostávať do hľadáčika náročnejšieho publika, a to je veľmi pozitívny signál aj pre celú queer komunitu.

Stretávam sa s názorom, že divadlo, ktoré by sa zameralo výhradne na LGBT problematiku, na Slovensku nemá zmysel, pretože národ nie je na to pripravený. Zdá sa ale, že vám sa podarilo nájsť ten správny kľúč úspechu.

Národ nikdy nebude na nič pripravený bez prípravy. My slovenskej spoločnosti túto prípravu práve poskytujeme. Všetci a všetky sa učíme a je potrebné sa naučiť aj byť divákom či diváčkou, nebáť sa otvárať a prijať aj nové divadelné žánre či prístupy. Skôr mám problém s tým, že nás valcuje online svet a ľudia, hlavne tí mladí, nie sú naučení chodiť pravidelne do divadla. Je to však škoda.

Dnes už sa z času na čas objaví nejaká „teplá“ inscenácia aj na javiskách bežných divadiel. Čím sa tieto predstavenia líšia od tých, ktoré môžu diváci vidieť na festivale?

Režijný a dramaturgický koncept väčšiny festivalových inscenácií je skôr netradičný a využíva nové divadelné prostriedky. Nepovedal by som, že v kamenných divadlách sa takto neinscenuje, a preto sa diváci a diváčky na festivale môžu stretnúť s inscenáciami, ktoré sú aj z nezávislých, aj z kamenných divadiel. Mám však pocit, že nezávislé divadlá pracujú častejšie s autenticitou a ich tvorba vychádza hlbšie zo samotných tvorcov a tvorkýň. Pri kamenných divadlách mám taký pocit zriedkavejšie. Dnes je divadlo aj médiom na vyrozprávanie príbehov LGBTI+ ľudí. Ich scénické spracovanie približuje tieto príbehy širokému publiku, ktoré sa stáva citlivejšie aj voči potrebám našej komunity.

Aké posolstvá, zážitky či skúsenosti si môžu z festivalu odniesť návštevníci?

Platforma festivalu ponúka nové prostredie na stretávanie a spoznávanie nielen divadelného umenia, ale aj nové priateľstvá medzi samotnými divákmi. Často sa diváci a diváčky po programe zoznamujú a zdieľajú svoj divadelný zážitok. Ten po čase vyprchá, ale tesne po predstavení je veľmi silný a jeho zdieľaním je možné ho ešte umocniť. Je dôležité, keď sa naše publikum vie s posolstvami tej-ktorej inscenácie stotožniť alebo si ich potvrdiť. V dnešnej dobe je veľmi dôležité si svoje morálne a etické postoje udržať a rozvíjať a osobnostne i umelecky prosperovať.

Prečo by podľa vás mal festival navštíviť aj niekto, kto nepatrí do LGBT komunity?

Tak predovšetkým, my neskúmame rodovú identitu alebo sexuálnu orientáciu našich divákov a diváčok. Festival je prístupný pre širokú verejnosť, a preto sú na ňom vítaní každý divák a každá diváčka. Festival je profesionálnou prehliadkou divadelného a performatívneho umenia s fokusom na queer umenie, je to jeho dramaturgické východisko. Tešíme sa na vašu návštevu 10. ročníka Drama Queer 2022. Pripravili sme fascinujúce divadelné kusy, preto využite jedinečnú možnosť prísť si ich pozrieť – opona je zdvihnutá.

Viac o programe 10. ročníka divadelného festivalu Drama Queer 2022 nájdete TU.