IDAHOT a QYS magazín 17.5.2019

IDAHOT a QYS magazín 17.5.2019

Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii sa pripomínal prvýkrát v roku 2004. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na násilie a diskrimináciu, ktoré zažívajú lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví ľudia a intersexuálni ľudia. „Podľa správy ILGA z roku 2018 zákony, ktoré kriminalizujú sexuálne správanie dvoch ľudí rovnakého pohlavia/rodu existujú v 69 krajinách. V súčasnosti je trest smrti zakotvený za takéto správanie v 11 krajinách.“ S obavou podotýka riaditeľ Divadla NOMANTINELS a psychológ Andrej Kuruc. „Aj na Slovensku však LGBTI komunita čelí homofóbii v spoločnosti. Napriek dekriminalizácii v roku 1961, napriek nežnej revolúcii a demokracii, sa stále na Slovensku príslušníci a príslušníčky teplej komunity nemajú dobre.

Vďaka diskurzu niektorých politických, konzervatívnych a cirkevných elít, homofóbna atmosféra v spoločnosti hustne, strašiak zvaný “homoloby” a tzv.”gender ideológia” vháňa do hláv obyčajných ľudí pocity ohrozenia a nenávisť.“ Apeluje Kuruc. Aj keď sa o LGBTI ľuďoch veľa hovorí, na školách, v rodinách, v inštitúciách sú stále neviditeľní. Prehliadané sú trestné činy z nenávisti na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Transrodoví ľudia sú nútení do násilných medicínskych zákrokov, zdravotná starostlivosť nie je dostupná.

Odmietané je aj právo párom rovnakého pohlavia uzatvárať partnerstvá a formovať rodinu v pokoji a bezpečí. 17. máj kedy sa deň pripomína bol zvolený pri príležitosti významnej udalosti pre teplú komunitu, keďže v ten deň v roku 1990 Svetová zdravotnícka organizácia vyradila homosexualitu z klasifikácie psychických porúch a jasne deklarovala, že mať homosexuálnu orientáciu nie je chorobou. Urobila tak preto, lebo LGBTI ľudia sú oprávnení užívať rovnakú ochranu ľudských práv ako všetky ľudské bytosti bez rozdielu sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity.

V divadle Nomantinels sme sa rozhodli preto tento týždeň bojovať proti homofóbii oslavou rozmanitosti. Aj keď teplomery hovoria niečo iné, vďaka teplým udalostiam sa máj konečne oteplí a prinesie jarný závan tolerancie a slobody, máj lásky čas, ale pre všetkých.

Už v utorok 14.5.môžu diváci a diváčky v Novej Cvernovke vidieť pôvodnú divadelnú inscenáciu Reverenda Domina, ktorá reflektuje lesbické vzťahy v kláštorných ženských kolektívoch. Hra tiež hovorí o perzekúciách počas socialistického Československa. „Snažili sme sa priniesť pre publikum nie veľmi často inscenovanú tému homosexuality, ktorá nie je v čisto mužských, alebo čisto ženských rehoľných kolektívoch ojedinelá. Text vznikal na základe autentických výpovedí niektorých rehoľných sestier.“Hovorí autor inscenácie Róbert Pakan.

„Je dôležité v dnešnej dobe, kedy LGBTI komunita čelí ostrej vlne nenávisti práve z radov cirkevných predstaviteľov, poukázať aj na jej pokrytectvo a morálnu pokrivenosť, nakoľko kňazi a mníšky s homosexuálnou orientáciou nie sú ničím výnimočným.“

Dodáva autor. Podujatie je spojené s diskusiou a uvedením nového čísla magazínu Príbehy 20. Storočia, ktoré vydáva organizácia Post Bellum.