Do Teplej vlny sme pozvali Alexandru Demetrianovú

Alexandra Demetrianová je aktivistka a bývalá novinárka. Sedem rokov pôsobila ako spravodajkyňa v Bangkoku pre Slovenský rozhlas a ďalšie slovenské i zahraničné médiá. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave, v Bangkoku pokračovala v graduálnych štúdiách medzinárodných vzťahov a venovala sa témam ľudských práv a udržateľného rozvoja v regióne Juhovýchodnej Ázie nielen ako novinárka, ale aj ako výskumníčka pre Thammasat University.

Pracovala pre viaceré mimovládne organizaćie na Slovensku, v oblasti advokácie i vzdelávania. Dnes sa venuje predovšetkým rodovej rovnosti a právam žien v kontexte Slovenska vrátane boja proti sexualizovanému násiliu. V nedávnej minulosti koordinovala kampane v Amnesty International Slovensko, kde viedla aj kampaň Hovorme o súhlase. Aktuálne pôsobí v oblasti advokácie a kampaní za práva LGBT+ ľudí v organizácii Saplinq.