Diskusia: Sme teplý pár a chceme mať rodinu 18.8.2017 v Tepláreň Cafe

Sme teplý pár a chceme mať rodinu 18.8.2017 v Tepláreň Cafe

Ako je to s partnerstvami rovnakého pohlavia na Slovensku v súčasnosti? Ako vnímajú páry svoju situáciu a svoj život, aké prekážky prežívajú? Aké je to vychovávať deti v rovnako pohlavnom páre a prečo je téma rodičovstva takýchto párov u nás stále tabu? Čo by pomohlo párom rovnakého pohlavia skvalitniť ich životy?

Môžete sa porozprávať s Majom a Ľubom, ktorí tvoria už pár 15 rokov a vychovávajú spolu dve detičky, s riaditeľom Iniciatívy Inakosť Martinom Mackom, ktorý prezentuje kampaň za životné partnerstvo a psychológom Andrejom Kurucom z Nomantinels, ktorý predstaví výsledky prieskumu medzi pármi rovnakého pohlavia a výsledky výskumov o rodičovstve. Diskusia sa realizuje počas PRIDE týždňa.

Organizuje NOMANTINELS s podporou Fondu na podporu umenia ako súčasť repríz inscenácie Identikit.

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.