Queer data/veda

Výskum o queer ľuďoch na pracovisku: Okrem dvoch vo výskume všetci zažili nejakú negatívnu skúsenosť

Liberálne roky, aj krutosť nacizmu. Výstava Loading: love nastavila spoločnosti zrkadlo