Ako vyzeral život LGBT+ komunity za socializmu? Nová inscenácia vychádza z autentických rozhovorov

Socialistický človek nie je homosexuál. Je tabu!

Divadlo NOMANTINELS uvedie v nedeľu 13.12.2020 o 19:00 online premiéru divadelnej inscenácie Socializmus s teplou tvárou. Hru napísal Andrej Kuruc a režíroval Marián Amsler. Rozpráva o tom, ako sa žilo LGBTI ľuďom za komunizmu.

Už samotný názov naznačuje ironickú metaforu, ako neľudsky socializmus spravil z teplých ľudí  na jednej strane neviditeľnú menšinu, pritom na strane druhej si štát viedol ich zoznam na tzv. ružových zoznamoch, ktoré často viedli k ich vydieraniu a ponižovaniu. Zároveň poukazuje na to, ako averzívna terapia, ktoré sa v tomto období využívala na liečenie homosexuálne orientovaných ľudí, ničila ich životy.

Dej hry sa odohráva v 80. rokoch počas normalizácie. Mladý muž príde do hlavného mesta s túžbou vyliečiť sa z homosexuality. Na ulici stretáva veselú a podivnú skupinku, ktorá vytvorila vlastný svet a nezapadá do šedého priemeru socializmu. Ide o Alex, ktorá ma tajnú milenku, ako aj Zlaticu a Básnika, ktorí spolu žijú v malej garsónke. Postupne sa zoznamuje s miestami a spôsobmi, ako neexistujúci ľudia prežívajú, ale sa aj zabávajú.

Inscenácia je prvou spoluprácou divadla so známym slovenským režisérom Mariánom Amslerom, ktorý získal viackrát divadelné ocenenie Dosky.

„Réžia inscenácie bola pre mňa veľká výzva. I keď sa už dlhodobo venujem queer témam vo svojich inscenáciách, predovšetkým však v Českej republike, kde je oveľa uvoľnenejšia atmosféra a väčšie možnosti, dospel som k bodu, že už vlastne ani nevnímam rozdiel medzi queer divadlom a „normálnym“ divadlom, pretože to je pointa celého snaženia. Čiže ak mám byť úprimný, neriešil som veľmi, či je táto inscenácia gej, alebo hetero, pretože to je samo o sebe nezmysel. Riešil som praktické veci, ako v čase pandémie hrať divadlo, ako vytvoriť zaujímavé priestorové riešenie, ako vtiahnuť diváka do deja, ako ho stotožniť s hlavnou postavou, bez ohľadu na orientáciu. Chceli sme robiť sitespecific projekt s prvkami imerzívneho divadla, no vďaka pandémii sa naša koncepcia menila niekoľkokrát. Nakoniec budeme robiť stream a dúfame, že čoskoro sa všetko vráti do normálu a budeme môcť hrať našu inscenáciu naživo pre divákov, cítiť ich a vnímať ich reakcie.“

Text pripravil Andrej Kuruc, ktorý založil divadlo NOMANTINELS a vyhral cenu Dráma 2005. „Vychádzal som z rozhovorov s ľuďmi, ktorí žili v období socializmu a vyrovnávali sa vtedy so svojou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. Predstavte si, že nie sú mobily, internet, zoznamky ani knihy, ktoré by písali o LGBTI ľuďoch. Sú len správy v novinách a televízii, ktoré ich opisujú ako nemravné, kriminálne živly. Ako by ste sa cítili? Preto mnohí z nich uzavreli heterosexuálne manželstvo, keďže to bola ľahšia cesta životom, aj keď plná utrpenia. Veľmi pekne ďakujem všetkým skvelým ľuďom, s ktorými som sa mohol o tom období porozprávať, viem že to nebolo ľahké prehovoriť ale je dôležité pozrieť sa na minulosť, aby sme neopakovali chyby v súčasnosti.“

Na tvorbe a zrealizovaní divadlo NOMANTINELS spolupracovalo s divadlom DPM. Vznik inscenácie je tiež súčasťou väčšieho medzinárodné projektu o dejinách queer ľudí v rámci krajín Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Srbsko, kde bude hra vzhľadom na podobnosť skúseností zo života v socializme tiež prezentovaná.

„Je potrebné si uvedomiť, že queer komunita nie je výmysel nejakej fiktívnej homolobby, ale vždy tu bola, je a bude. Teplí ľudia sú súčasťou ľudského spoločenstva najmenej od antiky, a i keď boli v rôznych obdobiach viac či menej prenasledovaní, perzekuovaní, trestaní, či nebodaj popravovaní, o to dôležitejšie je pripomínať, že konečne žijeme v slobodnej, modernej a vyspelej demokratickej spoločnosti a všetci máme rovnaké práva a povinnosti.“, dodáva Marián Amsler.

Lístky sú k dispozícii na https://tootoot.fm/sk/events/5fc54403a9cdd30aa82d68f2
V prípade záujmu o voľné lístky kontaktujte náš kontakt pre médiá.

Autor: Andrej Kuruc
Réžia: Marián Amsler
Hrajú: Jakub Švec, Peter Tilajčík, Michaela Fech, Ľuboš Janák, Lenka Libjaková, Tomáš Pokorný
Scéna a kostýmy: Alžbeta Kutliaková
Fotografie a design: Ľuboš Kotlár
Lightdesign: Boris Adamčík
Produkcia: Petra Mária Lančaričová, Andrej Kuruc, Róbert Pakan, Katarína Marková
Technické zabezpečenie: Boris Adamčík, Dominik Jánovský, Martih Hodoň
Inscenáciu finančne podporili:
Ministerstvo kultúry SR, Višegradské granty z Medzinárodného višegradského fondu (Visegrad fund), Program Európy pre občanov Európskej únie (European for Citizens Fund of Programme), Nadácia mesta Bratislavy

Partneri: Divadlo DPM, Nová Cvernovka

Socializmus s teplou tvárou
Online premiéra 13. decembra 2020 o 19:00
Miesto: Nová Cvernovka, Bratislava

Kontakt pre médiá: Andrej Kuruc, +421905992298, andrej@nomantinels.sk

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union.