...

Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

LGBTIQ+ tréning pre mládež a odborné profesie

29. októbra 2022 — 10:00 - 30. októbra 2022 — 18:00

20€
Chceli by ste pracovať v oblasti LGBTIQ+ problematiky, stať sa podporovateľom či podporovateľkou komunity, alebo chcete zlepšiť životy queer ľudí na Slovensku? Radi vás privítame na našom tréningu.
Tréning pozostáva z 3 vzdelávacích víkendov (každý víkend 16 hodín, spolu 48 hodín). Prvý tréning sa bude konať 29. – 30.10. 2022 v čase od 10:00 do 18:00 (s prestávkami) v Kultúrnom centre Pakt na Pionierskej 17 v Bratislave.
Prihlásiť sa môžete tu: https://lnk.sk/uanx
Na tréningu sa dozviete veľa aktuálnych informácií a získate lepšie zručnosti k nasledovným témam:
– ľudskoprávna terminológia a dôležité pojmy, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť tému
– mýty, hoaxy a klamlivé tvrdenia a ako sa voči nim účinne postaviť
– poznatky založené na výskumných zisteniach – výborný nástroj na argumentáciu
– história emancipácie ľudských práv LGBTI ľudí v strednej Európe
– coming out doma, v škole, na pracovisku a vo verejnom priestore
– tranzícia a práva transrodových ľudí
– šikana a menšinový stres LGBTIQ+ ľudí – čo s tým, ako pomôcť, kde hľadať riešenia, ako zlepšiť situáciu
– medzinárodný a slovenský právny kontext ľudských práv LGBTIQ+ ľudí
– zločiny z nenávisti a verbálne nenávistné prejavy založené na sexuálnej orientácii a rodovej identite
– nástroje a techniky na prevenciu homonegativity a transnegativity v práci s mládežou
– umenie ako nástroj na šírenie akceptácie vo vzťahu k LGBTIQ+ ľuďom
Prihlásiť sa môžete aj z rôznych regiónov Slovenska (teda nielen z Bratislavy), ubytovanie budete mať zabezpečené, ako aj preplatené cestovné. Na tréningu bude zabezpečená strava a vytlačené handouty.
Vašu prihlášku považujeme za záväznú. Keďže sú s prípravou tréningu spojené značné finančné náklady, dávame k prihláške nízky poplatok 20 Eur.
Na konci tréningu dostanete certifikát a možnosť zapojiť sa dobrovoľnícky do činnosti LGBTIQ+ organizácií.
Kto sa na vás teší?
JANA JABLONICKÁ ZEZULOVÁ
Vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členkou občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť, kde realizuje vzdelávacie a osvetové aktivity a historický výskum emancipácie homosexuality v Československu a na Slovensku. Pôsobila v Centre rodových štúdií na FF UK ako koordinátorka, neskôr ako projektová manažérka a expertka v rámci rôznych vzdelávacích a výskumných projektov. Pracovala v občianskom združení Možnosť voľby, kde sa podieľala na koordinácii projektov a lektorovala v oblasti práv žien a rodovej rovnosti. V súčasnosti pracuje ako analytička a výskumníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti rodovej rovnosti.
ANDREJ KURUC
Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Dlhé roky pôsobí v mimovládnom sektore, kde sa venuje ľudským právam žien a LGBTIQ+ ľudí. Venuje sa aj výskumu a vzdelávaniu v téme rodovej rovnosti, antidiskriminácie a ľudských práv LGBTI ľudí, ako aj psychologickému poradenstvu. Napísal viacero štúdií a príručiek so zameraním na tieto témy. Od roku 2015 pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny, kde sa venoval oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia na ženách a v súčasnosti je analytikom a výskumníkom pre oblasť rodovej rovnosti.
Tréning z verejných zdrojov podporili Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo kultúry SR.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá NOMANTINELS.

Podrobnosti

Začiatok:
29. októbra 2022 — 10:00
Koniec:
30. októbra 2022 — 18:00
Cena:
20€
Udalosť Značky:
, , ,
Webstránka:
https://fb.me/e/2Sx7SVvqw