Socializmus s teplou tvárou

Socializmus s teplou tvárou / májové reprízy

Socializmus s teplou tvárou / májové reprízy

Socializmus s teplou tvárou / májové reprízy

Socializmus s teplou tvárou / májové reprízy

Socializmus s teplou tvárou / aprílová repríza

Socializmus s teplou tvárou / novembrová repríza

Socializmus s teplou tvárou / septembrové reprízy

Socializmus s teplou tvárou / septembrové reprízy

Socializmus s teplou tvárou / repríza

Socializmus s teplou tvárou / repríza