Pandémia+

Pandémia+ / májová repríza

Pandémia+ / marcová repríza

ZRUŠENÉ: Pandémia+ / januárová repríza

Pandémia+ / repríza

Pandémia+ / repríza

Peter Kalla: Pokiaľ chceme destigmatizovať HIV, musíme začať od sexuality

Pandémia+ / premiéra

Pandémia+ / premiéra