javisko

Svet je veľké javisko, akú rolu na ňom hrajú queer ľudia?