Práca a škola

NaiKavols: Pre mňa má veľký význam v tvorbe moja homosexuálna orientácia aj z hľadiska toho, čo všetko sa mi stalo.