Do Teplej vlny sme pozvali sociologičku Sylviu Porubänovú

Ďalšou hostkou v Teplej vlne bude sociologička Sylvia Porubänová. Výskumne a publikačne sa venuje problematike rovnakých príležitostí mužov a žien a ľudskoprávnym aspektom antidiskriminácie. Významným spôsobom sa angažuje aj v iniciatívach zameraných na zvýšenie spoločenskej a politickej participácie žien a marginalizovaných skupín obyvateľstva. Je výskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny, donedávna bola jeho riaditeľkou. 

Teplá vlna

Viac príbehov
Silvia Porubänová o rozmanitosti rodín na Slovensku, medzi ktoré radí aj dúhové rodiny