Martin Talaga: SARX 28.10. o 19:00 — Galéria Umelka

Vstupenky ↗
10 € predpredaj / 12 € na mieste / 8 € zľavnené

Autorom trojakého poňatia tela je grécky filozof Poseidónios. Od tejto doby je telo popisované ako soma, sarx a pexis. Poseidónios vidí telo ako telo hmatateľné, uchopiteľné a rozoberateľné (sarx). Ďalej rozlišuje telo (soma), ktoré dáva vonkajšiu podobu človeka, ako vzhľad a jeho vystupovanie, dalo by sa povedať navonok vyžarujúce charakter. Pokiaľ telo popisujeme na pozadí plochy, dostávame telo v zmysle „soma“, somatotypu, tvaru a formy. Pokiaľ popisujeme telo na pozadí časovej postupnosti (sukcesivity), dostaneme telo v zmysle „sarx“. Telo vyplnené jednotlivými orgánmi a ich funkciami, ktoré sa realizujú v čase. Toto telo patrí lekárom a vedcom. SARX nadväzuje na Talagov úspešný projekt SOMA. V performance je prepojený silný vizuálny a pohybový materiál a zaoberá sa problematikou tela a jeho pominuteľnosťou. Tam kde SOMA prezentovala telo vo všetkej jeho kráse a nedokonalosti, SARX telo rozkladá na kusy a dovoľuje hĺbavejší a intenzívnejší výskum.

Choreografia: Martin Talaga,
Dramaturgia Tomáš Procházka,
Hudba Filip Míšek
Light design: Karel Šimek,
Performeri: Helena Araújo/Markéta Pšolková, Marek Menšík, Alica Minárová, Radim Klásek,
Produkcia Adriána Spišáková