D’EPOG – Otvorenie festivalu 24. Október, 19:00 — Livestream

OBSAH: Húževnatou snahou o nápravu sa na pozadí nepriaznivej spoločenskej situácie hrdina ocitá tvárou v tvár svojmu osudu.

TÉMA: Zobrazenie života jednoduchého človeka.

IDEA: Kritika túžby po slobode a prirodzenosti, ktorá ústi do zápasu o pochopenie sveta. Obraz zbytočnosti a nezmyselnosti vzbury proti spoločnosti.

HLAVNÉ POSTAVY: Janek Prokeš, Radim Chyba-Chybová, Zdeňka Bipoláková, Zuzana Veselá, Magdalena Straka

DEJ: Keď sa po rokoch vracia domov, nájde ju žiť v nemanželskom zväzku. Pristihne ich, vráti mu kapsu, ktorú jej pred cestou darovala a uzavrie sa do seba. V lone prírody na samote sa mu vynárajú spomienky na spoločný čas detstva, no nedokáže prejaviť cit. Ona koná v súlade so svojou povahou a na znak ich zmierenia jej vysadí pod oknom majorán. Zvečerí sa. Vrstovníci sa mu posmievajú, ale on žije vo svojom vlastnom svete. Po smrti svojich rodičov usporadúva hostinu, na ktorú prichádzajú aj ich dcéry. Krehký súrodenecký vzťah je podrobený skúške. On spoznáva, že sa zaľúbil, ona vzdoruje a rozbije džbán. Ono sa im zapáči a dohodnú sa, že mu nebudú brániť. Pred zrakmi všetkých pozvaných vyzdvihuje čestnosť. Dochádza k roztržke, ale on počká, aby zistil, či ide o skutočný cit. Vykúpenie prichádza na jeseň, keď ju chce zachrániť, a preto on odchádza aj s ním tam, odkiaľ obaja pochádzajú.

Korektné a profesionálne, dôstojné a slávnostné, nekonfliktné a osvetové, hravé a poučné, citlivé a angažované, divadelné a divadelné, slovenské a rýdze. Také bude otvorenie festivalu DRAMA QUEER pod taktovkou českej brnianskej nezávislej inscenačnej experimentálnej scénickej platformy pre živé umenie D’epog.